Celá akce se uskutečnila v prostorách tělocvičny Základní školy Dr. Joklíka. Skupinu nejmladších karatistů čekala hned v úvodu rozcvička, na kterou navázal podrobný rozbor problematických technik. Žáci si poté dané pohyby sami zkoušeli a trenér je opravoval. „Členové dalších skupin se pak zdokonalovali při řízeném kumite, což je předem stanovený nácvik bojových situací ve dvojicích. Na řadu přišlo i několik sestav kata, jenž jsou i závodní disciplínou," informoval šéf Karate Klub Kyjov Petr Fiala.

Po dopoledních hodinách dřiny přišel na řadu oběd, odpočinek a další aktivity. Následující setkání, které bylo naplánováno až na odpoledne, navázalo na předchozí cvičení.

Pro tyto dny byli karatisté rozděleni podle technické vyspělosti do tří skupin. „Trenér Znamenáček tak mohl svůj výklad upravovat vzhledem k věku i znalostem účastníků," upozornil Fiala.

Zatímco u mladších sportovců se známý odborník zaměřil především na správné provedení základních pohybů, starším karatistům se snažil nastínit nejen technickou stránku boje, ale i jemnou filozofickou cestu životem, na kterou bojový sport navádí. „V neděli už byla nálada u cvičenců o něco stísněnější," přiznal Fiala.

Aktéři dvoudenního semináře měli totiž před sebou důležitý akt, na který se připravovali několik posledních týdnů. „Hlavním úkolem bylo co nejlépe předvést naučené sestavy zkušebního řádu, projevit bojovnost a zvládnout náročnou fyzičku v daném limitu," uvedl Fiala.

Nejmladší karatisté měli svoji jistotu v přihlížejícím publiku, odkud na ně rodinní příslušníci mávali a povzbudivě mrkali. Všichni kluci a holky nakonec zkoušku zvládli. „Po několika desítkách minut namáhavého cvičení zkušební komisař zasedl za stůl, vepsal jejich nový úspěch na certifikáty, které jim oficiálně předal a poblahopřál k započaté cestě karate," prohlásil šéf kyjovských karatistů.

Gratulace předchozím už byl pokyn pro další skupinku, aby nastoupila v úhlednou řadu a předvedla kritickým Znamenáčkovým očím, co se za dobu od absolvování svých posledních zkoušek naučili.

Zkušený komisař je chvílemi pozastavoval, jednotlivé techniky a kombinace procházel, opravoval, ale zásadní problém u většiny z nich nenašel. I tato etapa skončila úspěchem a předáním certifikátu.

Obdobným způsobem probíhaly zkoušky i u dalších šesti skupin s tím rozdílem, že se zvyšujícím se technickým stupněm byly požadavky na zkoušené karatisty čím dál náročnější. A právě díky těmto zvyšujícím se nárokům byly zkoušky dvěma účastníkům odloženy na podzim, aby si mohli poopravit určité nedostatky. „Pro začátečníky z náboru bylo nedělní dopoledne u zkoušek premiérou, takže se s určitou nervozitou vždy počítá a zkušební komisař k tomu i takto přistupuje. Nezáleží přitom ani tak na věku zkoušeného. S nervozitou se potýkali jak ti nejmenší ve věku kolem osmi let, tak i ti, kteří byli mnohdy i o dvacet let starší. Osobně si myslím, že právě ti menší nervozitu zvládali i o něco lépe," řekl Fiala s úsměvem.

Po téměř šesti hodinách zkoušky skončily. Prostory se vylidnily a tělocvična osaměla. Nikdo se příliš nezdržoval, nebyl důvod proč se nejít okamžitě pochlubit novými výsledky. Také komisař se vydal na cestu domů do České Lípy, odkud vážil cestu jen proto, aby pomohl kyjovskému Karate Klubu ke zlepšení. „Myslím, že se námaha vyplatila. Naši karatisté se již teď těší na shledání s panem Znamenáčkem zase za rok. Jeho návštěva bude ale o něco slavnostnější, jelikož tomu bude již dvacet let od chvíle, kdy do Kyjova poprvé přijel předávat své cenné zkušenosti," dodal Fiala.