Kyjovský činovník, který byl před třiceti lety u zrodu stolního tenisu v Hodoníně, se na začátku úterní valné hromady stejně jako místopředsedkyně Marta Výmolová své kandidatury vzdal. „I když jsem byl navržený, cítím, že je čas na změnu. Prostor by měli dostat mladší," uvedl Miroslav Běťák.

Bártek byl jako jediný kandidát zvolen aklamací. Ruku pro šéfa KENu Veselí zvedlo jednapadesát delegátů, tři se zdrželi, proti nebyl nikdo. „Děkuji všem za důvěru, kterou jste mi dali. Dosavadnímu předsedovi a členům výkonného výboru musím poděkovat za odvedenou práci, kterou sportu na Hodonínsku ve svém volném čase věnovali. Doufám, že na sport nezanevřou a že ho budou podporovat i nadále," prohlásil Vojtěch Bártek.

Nový výkonný výbor OS ČUS Hodonín
Předseda: Vojtěch Bártek
Členové: Zdeněk Blaha, Štěpán Buček, Jaromír Kazík, Jiří Pěnčík, Vlastimil Podivínský, David Sasínek, Ivan Šerfözö, Zdeňka Šolková.

Ten ovšem nezapomněl ani na přítomné delegáty. „Chci poděkovat všem, kteří tento slunečný den strávili v této vydýchané místnosti. Poděkování zasloužíte i za to, co pro své kluby a svazy děláte. Čas, který věnujete sportu, totiž neberete v pracovní době, ale rodině," řekl Bártek, který je fotbalovým kandidátem. „Jelikož je kopaná týmovou hrou, chci aby nově zvolený výkonný výbor a sport na Hodonínsku fungoval jako celek. Chci, abychom společně seděli v jedné budově, v jednom patře a bez problémů fungovali a spolupracovali," pronesl.

Řádně zvolaná pětadvacátá valná hromada okresního sdružení České unie sportu, která se uskutečnila v hodonínské restauraci Rozmarýn, ještě změnu nepřinesla, protože dorazilo pouze čtyřiapadesát delegátů, což nebyla nadpoloviční většina. „Valná hromada není usnášeníschopná," potvrdil Běťák. Pozvánku přitom obdrželo 138 funkcionářů a zástupců klubů, jednot a svazů.

Po poradě, proslovu předsedy Okresního fotbalového svazu Petra Kotáska, výměně názorů a patnáctiminutové přestávce přišla na řadu náhradní šestadvacátá valná hromada.

Ta už vytouženou změnu přinesla. Kromě Běťáka skončila kvůli vážné nemoci i dlouholetá organizační pracovnice Anežka Kučerová. Ve výkonném výboru již nejsou ani Petr Srnec, Marta Výmolová a Petr Řačák. Nový členy jsou naopak Jiří Pěnčík, David Sasínek, Ivan Šerfözö, Vlastimil Podivínský a Jaromír Kazík. Svoji pozici obhájili Zdeněk Blaha, Štěpán Buček a Zdeňka Šolková. Náhradníky jsou Marta Výmolová, Vladimír Hušek a Jindřich Valoušek.

Mezi hosty byl i manažer servisního centra sportu Jihomoravské krajské organizace ČUS Jakub Koudelka, který není stejně jako předseda OFS Hodonín Petr Kotásek spokojený se situací na okrese. „Nový výkonný výbor je potřeba k tomu, aby to začalo v Hodoníně fungovat. Všechny příspěvky by v budoucnu měly chodit přes ČUS," pronesl Koudelka.