„Jednotlivé akce měníme, ale Vodojem Cup zůstává. Dříve se jej účastnilo kolem padesáti jezdců, a dokonce i několik dospělých. Letos jsme měli šestadvacet účastníků, zřejmě některé další odradily bouřkové mraky," sdělila Monika Máderová z pořádajícího Domu dětí a mládeže Vracov.

Kouzelný týden nabitý akcemi pro děti i dospělé pokračuje už v úterý malováním na chodníku v Sokolské ulici. Ve středu se pak mohou příchozí na dvoře vracovského domečku těšit na táborák s opékáním špekáčků a skákací hrad.

Vrkot pak pokračuje až do neděle, kdy jej zakončí vystoupení domečkových kroužků.