Dlouholetý předseda vřesovických turistů, který na konci loňského roku oslavil šedesáté narozeniny, obdržel v rámci výroční členské schůze a u příležitosti významného životního jubilea medaili České unie sportu za celoživotní práci a výjimečný přínos pro rozvoj tělovýchovy a sportu.

Ocenění mu v hostinci Ozdravovna U Sirotků předal předseda okresního sdružení ČUS Miroslav Běťák. „Osobně mě to velmi překvapilo a nesmírně potěšilo. Řekl bych, že až dojalo. Nejvyšší ocenění České unie sportu jsem dostal jako první člověk na okrese. Tomu jsem velmi rád," prohlásil předseda KČT Vřesovice Miroslav Vaculík.

Ten si ocenění nesmírně považuje. „Řadím ho velmi vysoko. Určitě si dám doma medaili na čestné místo," usmíval se Vaculík, který vykoná v obci na Kyjovsku funkci předsedy turistů již dvanáct let. „Je to velká motivace k další práci v našem klubu," říká.

Na výroční schůzi, které se zúčastnilo dvaačtyřicet ze sedmapadesáti členů, a také pět hostů, byli ovšem ocenění i další lidé z vřesovického klu­bu.

Výkonný výbor České unie sportu udělil čestné uznání za výjimečný přínos k rozvoji sportu Ladislavu Kubešovi a Hynku Valentovi. Jihomoravský kraj zase ocenil u příležitosti 125. výročí Klubu českých turistů diplomem za dlouholetou obětavou práci pro turistiku deset aktivních členů vřesovického klubu. Čestné uznání odboru a věcný dar obdrželi Josef Valenta, Lukáš Vaculík a Miroslav Vaculík.

U příležitosti životních jubilejí, které oslavili v roce 2013, převzali blahopřání Lucie Budíková, Hana Jedounková, Eva Vajgarová, Marie Valentová, Miroslav Vaculík a Pavel Náplava. Ten byl stejně jako Jitka Červinková a Jaroslava Zelinková odměněn v soutěži o nejaktivnější členy.

Titul čestný člen odboru byl udělen Miroslavu Kohoutovi. „Myslím, že se schůze vyvedla. Program byl veden podle daného plánu, přišlo dost lidí a atmosféra byla pohodová," řekl Vaculík, který měl společně se svými kolegy a kamarády co hodnotit.

„Náš klub turistů vyvíjí během celého roku rozmanitou činnost. Každoročně pořádá čtyři hlavní turistické akce, které přilákají do naší obce a Mikroregionu Podchřibí stovky návštěvníků a turistů ze všech koutů České republiky i ze zahraničí," uvedl Vaculík.

To však není zdaleka vše. „Pro své členy připravujeme zajímavé tematické vycházky do přírody. Zmínit musím tu o odznak Jarní kilometry nebo Mikulášskou vycházku s nadílkou. Také pořádáme pro občany Vřesovic autobusem zájezdy na zajímavá místa," hlásí Vaculík.

Ten společně s dalšími členy vřesovického klubu pečuje o turistická vybavení formou údržby laviček, stolů, rozcestníků, značení a map pro občany nejen Vřesovic, ale také proti turisty z okolí. „Staráme se i o dvě vývěsní skříňky, které slouží na propagaci naší činnosti a akcí. Záznamy pak zapisujeme do klubové kroniky," říká Vaculík.

Účast na všech čtyřech hlavních akcích se všem započítává do dlouhodobé soutěže O zlatého turistu, jejíž vyhodnocení se koná jednou za pět let. „Každoročně také vyhodnocujeme tři nejaktivnější členy našeho odboru," dodal Vaculík.