Před několika týdny nechala Jihomoravská armaturka zbourat administrativní budovu. Ta však tvořila protihlukovou stěnu, která částečně chránila obyvatele staré Bažantnice před hlukem ze slévárny. Nyní si obyvatelé stěžují na nadměrný hluk. Na radnici přinesli petici.

„Rámus je nejhorší v noci. Je to takové nárazové práskání,“ popsala problém Jiřina Osičková z petičního výboru. Silné rány způsobuje podle lidí pád odlitků a jejich následné vytloukání kladivem. Kvůli nadměrnému hluku v bytech nemohou otevřít okna a v randálu spát.

Proto se na zastupitelstvo a na starostu města obrátili s návrhem vybudování protihlukové stěny. Obyvatel Bažantnice se zastal zastupitel Jan Navrátil. „Je to citlivá záležitost, protože armaturka za umístění poblíž sídliště nemůže. Ale je fakt, že pro lidi nebylo soužití s ní nikdy jednoduché. Smyslem petice je najít jakousi únosnou mez,“ řekl Navrátil. Starosta města Lubor Šimeček stížnost postoupil Krajské hygienické stanici v Hodoníně. Ta v těchto dnech provádí měření hluku a porovnává naměřené hodnoty se stanovenými limity.

„Měření hluku jsem byl sám přítomen. Probíhalo za plného provozu, a to jak ve dne, tak i v v noci. Výsledky měření bychom měli znát tento týden,“ uvedl Ladislav Šimeček z hodonínského pracoviště Krajské hygienické stanice. V případě překročení limitů hlučnosti by začalo vyjednávání s armaturkou o sjednání nápravy. Buď by řešení problematiky vyšla vstříc sama, nebo by ji ke změně situace přiměly sankce. Podle svých zkušeností soudí Ladislav Šimeček, že i když k překročení stanovených limitů nedojde, dá se s armaturkou o problému dále jednat.