Od oznámení záměru o výstavbě malé bioplynové stanice v Hovoranech uplynul již necelý rok. Nyní se zdá jasné, že o stavbě je rozhodnuto. Nebude.

Před rokem ihned zareagovalo Občanské sdružení za životní prostředí Hovoran petiční akcí. Svůj nesouhlas s chystanou výstavbou vyslovilo svým podpisem téměř pět set místních. Největší obavy mělo občanské sdružení především z nárůstu znečištění životního prostředí, z poklesu cen nemovitostí, negativního ovlivnění krajinného rázu a postupného úpadku obce.

„Jedním z hlavních důvodů, proč se Občanské sdružení za životní prostředí Hovoran pustilo do iniciativy proti uskutečnění tohoto záměru, byl především problém se zpracováním živočišného odpadu. Proto úřady v Mutěnicích a Čejči neměly se stavbou bioplynové stanice takové problémy. Tam se totiž zpracovává pouze odpad rostlinného původu,“ shrnula argumenty předsedkyně sdružení Helena Berková.

Výhrady k výstavbě bioplynové stanice však měli i zájemci o parcely v nově budované souvislé bytové zástavbě. Pohrozili odstoupením od smlouvy. Budoucím obyvatelům Hovoran se nelíbila krátká vzdálenost od místa, kde měla bioplynová stanice stát. Stejně jako iniciátoři petice měli obavy z možného zápachu a celkového znečištění životního prostředí.

„Velké problémy s možnou výstavbou bioplynové stanice měli i obyvatelé místního bytového domu,“ potvrdila dále Berková. Dům stojí v těsné blízkosti jatek, u nichž měla stanice vyrůst.

Na komplikace s výstavbou pak následně poukázal i odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Během zjišťovacího řízení přišel na několik vážných nedostatků technického i logistického rázu.

„Protože jde o projekt, který může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, musel být posuzován podle přísnějších pravidel, takzvané velká EIA. Teď už jen záleží na oznamovateli, zda splní všechny své povinnosti a provede nutné změny v projektu, nebo od záměru odstoupí,“ konstatoval starosta Hovoran Josef Grmolec.

Všechny tyto nedostatky v projektu a k tomu ještě nesouhlasné názory obyvatelstva sehrály svou roli i při zasedání zastupitelstva obce. To se záměrem výstavby vyslovila nesouhlas a požádalo o další posuzování záměru podle příslušného zákona. Všechny tyto okolnosti tedy nakonec vedly k tomu, že Maso - závod Hovorany od svého záměru v Hovoranech odstoupí. „Pokud se proti postaví zastupitelstvo a také obyvatelé, je potom těžké něco budovat. Bioplynovou stanici v budoucnu postavím, ale v jiné obci,“ řekl majitel firmy František Zahrádka.

O budoucnosti bioplynové stanice v Hovoranech se zdá být tedy definitivně rozhodnuto. Navrhovatel výstavby podle slov majitele firmy lhůtu na splnění všech nutných podmínek nevyužije. Odpůrci projektu si tak mohou oddechnout.

VERONIKA HORÁKOVÁ