V prvním čtvrtletí letošního roku jich podalo návrh na osobní oddlužení už 465, což je více než dvakrát tolik ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. „Letos v březnu bylo těchto návrhů dokonce třikrát více než ve stejném měsíci roku 2008,“ říká Libor Nevšímal ze společnosti Naxos, která údaje shromáždila.

Podle Naxosu bylo v loňském roce oddluženo 587 lidí, zatímco neúspěšných bylo 82 návrhů, tedy 14 procent. Roste také počet konkursů. Letos se do konkurzu dostalo jen šest procent fyzických osob, kterým nebylo schváleno oddlužení. Protože však při prohlášení konkurzu trvá soudní řízení zhruba dva až tři měsíce, dá se v souvislosti s nárůstem počtu návrhů očekávat, že na konci jara a na počátku léta přijde vlna konkursů.

„V současné ekonomické situaci by měl navíc trend zvyšujícího se počtu návrhů na oddlužení během následujícího roku a půl až dvou let pokračovat,“ říká Libor Nevšímal.

Návrh na oddlužení totiž bývá pro často pro dlužníka jediné řešení. Své by o tom mohla vyprávět například Ivana Kronková z Prahy. „Vzala jsem si půjčku a pak jsem přišla o zaměstnání,“ říká. Ke ztrátě práce se přidružila i nemoc. Ivana Kronková si tedy brala jednu půjčku za druhou, aby splatila ty staré. Přesto dluh vystoupal na více než 450 tisíc.

„Pokoušela jsem se půjčky sloučit do jedné, protože už jsem měla práci, ze které bych to splácela,“ říká. To jí nevyšlo, nepovedla se jí ani dohoda s věřiteli. Místo toho začal chodit jeden exekuční výměr za druhým. Nakonec se rozhodla požádat soud o oddlužení a ten jí vyhověl. Nyní jde většina platu na splátky. Na živobytí jí zůstává asi sedm tisíc korun. „Ale strašně se mi ulevilo, předtím jsem byla zralá na sebevraždu,“ říká Ivana Kronková.

O oddlužení v současnosti mohou požádat lidé, kteří nestíhají své dluhy splácet. Musí však být schopni svým věřitelům uhradit buď odprodejem majetku nebo srážkami ze mzdy uhradit alespoň třicet procent dlužných peněz.

„Jejich situace přitom není jednoduchá,“ říká Nikola Spurný, poradce z Poradny při finanční tísni. Pokud se rozhodnou řešit situaci srážkami ze mzdy, budou dostávat na život pouze částku mírně překračující životní minimum. Nemohou si požádat ani o sociální dávky.

Tíživé situaci si je vědomo i ministerstvo spravedlnosti. Proto připravilo novelu insolventního zákona, která přináší některé úlevy i pro lidi žádající o oddlužení. Například srážky ze mzdy nebudou muset být tak drastické. „Pokud to bude dovolovat celková dlužná částka i dlužníkovy příjmy, může soud upravit na návrh dlužníka výši splátek,“ říká mluvčí ministerstva spravedlnosti Veronika Ludvíková.

Také nebude nutné prodávat všechen majetek zabavený insolventním správcem, což je nyní povinné.

Živnostníkům pak umožní novela reorganizovat se souhlasem věřitelů jejich podnik. Nebudou při žádosti o ochranu před věřiteli platit soudní poplatek ve výši 50 tisíc.