Správce městských bytů v Kyjově, brněnská společnost Bytasen, se opozdil s vyúčtováním za energie a další služby pro nájemníky městských bytů. Účty měla firma vyrovnat do konce srpna. To se jí ale nepovedlo. Někteří nájemníci nejsou s vyúčtováním spokojeni a poukazují na chyby. Kolem předávání dokumentace týkající se bytů panují nejasnosti, které má vyřešit kontrolní výbor.

„Kontrolní výbor je zřízený ze zákona a je pověřený tím, aby zjistil, zda došlo ke správnému předání správy mezi společností Falcon, městem a společností Bytasen. Věřím, že závěry kontrolního výboru ukončí vzájemné dohady a obviňování,“ uvedl starosta Kyjova František Lukl.

Reakce nájemníků na vyúčtování jsou různé. „Došlo mi to minulý týden, moc se v tom nevyznám, ale letos nám peníze vraceli,“ komentovala situaci Štěpánka Šofrová.

Někteří s vyúčtováním nesouhlasí. „Bytasen nám naúčtoval o sto kubíků vody víc, než jsme skutečně spotřebovali. Jeho zaměstnanci zapomněli odečíst vodu, kterou spotřebovala škola,“ nelíbí se účet Dagmar Pucharové, která bydlí nad Základní uměleckou školou v Kyjově.

Nový správce bytů měl převzít evidenci spolu s počítačovým programem, který ale nevyužívá. „Podmínkou výběrového řízení bylo, že nový správce bude pracovat se stávajícím programem. To ale zřejmě neuměl, a proto došlo ke zpoždění a nepřesnostem,“ uvedla opoziční zastupitelka Danuše Křiváková. Podle ní je opožděné vyúčtování důvodem k výpovědi mandátní smlouvy mezi městem a Bytasenem. Mezi starým správcem bytů, společností Falcon, a Bytasenem existují rozpory ohledně předání dokumentace pro sestavení vyúčtování.

„Kromě dat v digitální podobě jsme předali i papírové sestavy z minulých let, na které se dalo navázat. Podklady pro vyúčtování Bytasen měl a nebyl důvod ho neudělat,“ myslí si zástupce firmy Falcon Bohumil Žandovský.

Vyjádření zástupce Bytasenu bylo strohé. Mojmír Oliva odkazoval na město a závěry kontrolního výboru. „Nájemníci vyúčtování obdrželi a teď čekáme na vyjádření kontrolního výboru,“ řekl Oliva. Ten by měl najít řešení do konce října. Firma dostala peníze za provedené vícepráce nad rámec svých povinností.