Antimonopolní úřad prověřoval, zda společnost ČEZ nezneužila svého dominantního postavení na trhu proti hodonínskému Lignitu. Ten dodává ČEZu hnědé uhlí na základě dlouhodobějšího kontraktu. I když úřad prokázal společnosti ČEZ jistý znak zneužívání svého postavení, nyní správní řízení zastavil.

„Úřad měl podezření, že společnost ČEZ zneužila svého dominantního postavení uplatňováním rozdílných podmínek ve smlouvě na prodej energetického uhlí, kterou uzavřela se společností Lignit Hodonín, s. r. o. na období let 2005 – 2010,“ stojí v tiskové zprávě Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou vydal jeho Odbor vnějších vztahů.

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vadil zejména způsob stanovení ceny hnědého uhlí, kdy společnost Lignit jako jediný dodavatel hnědého uhlí neměla sjednaný takový cenový vzorec, který by zahrnoval meziroční změny ceny energie.

„Úřad ve správním řízení prokázal existenci jednoho ze znaků zneužití dominantního postavení formou diskriminace, když porovnal podmínky obsažené ve všech obdobných střednědobých smlouvách s dalšími dodavateli hnědého uhlí,“ uvádí dále tisková zpráva antimonopolní­ho úřadu.

Úřadu stačila jednání o změně

Podle něj společnost ČEZ v průběhu správního řízení jednala s Lignitem a následně upravila podmínky smlouvy, zejména způsob stanovení ceny uhlí, aby od prvního ledna 2009 zohlednila změny cen elektrické energie v průběhu roku a podmínky smlouvy byly stejné jako ve smlouvách ČEZu s dalšími hnědouhelnými společnostmi.

„Domluvili jsme se na narovnání vztahu, což uznal i antimonopolní úřad,“ řekl tiskový mluvčí společnosti ČEZ Ladislav Kříž. Jestli Lignit Hodonín dostane „přidáno“, však nechtěl komentovat. Dominantní postavení na trhu však podle Křížových slov společnost ČEZ v žádném případě nezneužila. „Respektovali jsme tímto mínění antimonopolního úřadu,“ dodal Kříž.

Úřadu navržené změny jako opatření k nápravě a k odstranění obav z možného narušení hospodářské soutěže postačily a správní řízení proto zastavil. Ředitel Lignitu Hodonín Josef Foltýn se podle svých slov zatím nechtěl k výsledkům šetření vyjadřovat.

Střednědobou smlouvu s ČEZ jako jediným odběratelem o dodávkách lignitu z Dolu Mír v Mikulčicích podepsal Lignit Hodonín v roce 2004. Tím se podařilo odvrátit likvidaci dolu a propouštění zhruba čtyř stovek zaměstnanců. Společnosti se také podařilo získat dotaci, díky které mohla investovat do přípravy dalších, kvalitnějších nalezišť.