Podle něj tam, kde dobře funguje samospráva s podnikatelskou sférou, dochází ke spolupráci a podpoře podnikání, zaměstnanosti, školství, kultury i společenského rozvoje.

Ačkoliv nezaměstnanost 
na Kyjovsku v poslední době spíše klesá, město chce tomuto trendu ještě více napomoci. „Konkrétními kroky naplňujeme spolupráci minimálně ve dvou rovinách. V té první okresní hospodářská komora podporuje náš dotační management. Sleduje různé výzvy vypisované ať už 
z národních nebo evropských grantů. Poté je zaciluje 
na konkrétní naše investiční aktivity, které máme v programu rozvoje města schválené," popsal kyjovský starosta František Lukl.

Druhou rovinou je podle něj zprostředkování komunikace mezi městem a podnikateli. „Bez regionálních zaměstnavatelů nemůže region dál prosperovat, ani se vyvíjet," upozornil starosta.

Na základě smlouvy má hospodářská komora pořádat vzdělávací semináře a poskytovat informační a poradenský servis začínajícím podnikatelům. Takový workshop se může zabývat i možnostmi čerpání evropských dotací či složitými legislativními otázkami.

Součástí bude i podpora technického a učňovského školství s cílem posílení malého a středního podnikání. „Smluvní vztah je vymezením základních pravidel a povinností, zpracování projektů, pomoc začínajícím podnikatelům. Je to také vyjádření, že město na tuto podporu poskytuje ročně čtyřicet tisíc korun," uvedl Šebesta.

Zároveň se zmínil, že zástupci Kyjova i před dohodou některé otázky s komorou konzultovali. „Ptají se na náš náhled, jak to vidíme, jaká je potřeba na trhu. To město zase až tolik neumí, protože je správním orgánem," vysvětlil.

Podle starosty Lukla okresní hospodářská komora již 
v minulosti pomohla začínajícím podnikatelům. „Máme zpětnou vazbu, jsou to řády jednotek podnikatelů za dané období. Byť by to přineslo jenom několik pracovních míst, efekt je zřejmý. Jde o to, někde začít a ukázat dobrou praxi. Určit přesné číslo je složité, ale komora pomáhá a my tomu můžeme být dále nápomocní," sdělil starosta.

Poukázal například na snahu města o vykoupení pozemků v průmyslové zóně Traktorka, kde by se mohli usadit dva až tři menší podnikatelé, což by znamenalo až sto nových pracovních míst.

K poslednímu říjnovému dni byla nezaměstnanost na Hodonínsku necelých osm procent s osmi a půl tisíci uchazeči o zaměstnání. „Nezaměstnanost na Kyjovsku činí šest a devět desetin procenta, evidujeme dva tisíce čtyři sta sedmasedmdesát uchazečů o práci," sdělil vedoucí kontaktního pracoviště Úřadu práce v Kyjově Karel Ryba.

Hospodářská komora uzavřela podobnou smlouvu s Hodonínem, s Veselím nad Moravou ji podepíše v prosinci nebo lednu.