Rada Jihomoravského kraje schválila podání žádostí o poskytnutí dotací. Obce regionu tak už mají možnost využít peníze na některý z dotačních programů pro následující rok týkající se mládeže a trávení volného času.

„Hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek mluvil o dotacích na dětská hřiště, program dotací směřuje také na činnost národnostních menšin, pro volný čas nebo zkvalitnění sportovního prostředí,“ objasnil mluvčí Jihomoravského kraje Jiří Klement.

Před dvěma lety kraj v rámci podpory prorodinné politiky zahájil projekt Rodinné pasy. „Dalším krokem v této oblasti je vyhlášení dotačního programu na podporu výstavby a obnovy dětských hřišť, o které mohou žádat neziskové organizace a obce,“ uvedl mluvčí.

Maximální výše částek je stanovena na dvě stě tisíc korun a žádat mohou zájemci do poloviny října. Do konce listopadu tohoto roku pak mohou žádat občanská sdružení pracující ve prospěch národnostních menšin zejména na projekty v rámci Dotačního programu na činnost národnostních menšin pro rok 2008.

Cílem dalšího programu je zkvalitnění podmínek pro sport a tělovýchovu. „Předmětem podpory budou investiční a neinvestiční dotace například na technické zhodnocení sportovních areálů, opravy a údržbu strojů, sportovišť, staveb a dalších prvků k ochraně a zabezpečení sportovního majetku,“ vysvětlil Klement.

Výše finanční podpory se pohybuje od dvaceti do dvě stě tisíc korun a obce mohou žádat do posledního listopadu. Dotační program se týká také oblasti volného času dětí a mládeže pro příští rok.

Podle hejtmana Jihomoravského kraje Stanislava Juránka je tento projekt zaměřen na zkvalitnění materiálních podmínek pro další rozvoj nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží.

„Předmětem dotace budou investiční a neinvestiční výdaje na opravy a údržbu táborových základen a kluboven nebo na nákup majetných věcí k jejich vybavení,“ uvedl hejtman Stanislav Juránek. Částka, o kterou mohou zájemci žádat, se pohybuje od dvaceti až po dvě stě tisíc.
T

aké město Hodonín využívá každou možnost spolufinancování svých akcí, jak z rozpočtu Evropské unie, tak také ze státního rozpočtu i rozpočtu kraje.

„Bude – li vyhlášený program odpovídat záměrům města Hodonín, budeme se ucházet o podporu také v rámci tohoto programu,“ sdělila tisková mluvčí města Hodonín Petra Kotásková.