Dotace se vztahují pouze na organizace, které jsou zaregistrované alespoň tři roky. Netýkají se tělovýchovných a sportovních skupin. Pokud žadatelé vyhovují kritériím kraje, mohou dostat finanční příspěvek ve výši minimálně dvaceti tisíc a maximálně dvou set tisíc korun.

Podmínkou je, že se musí na financování projektu podílet alespoň ze čtyřiceti procent.