O dotace mohou žádat instituce, které pracují s mládeží, věnují se sportu, sociálním službám, podpoře rodin, požární ochraně, kultuře, vzdělávání, zdravotnictví, protidrogové prevenci, předcházení kriminalitě nebo ochraně životního prostředí.

Dotačního řízení se mohou zúčastnit fizické nebo právnické osoby, které mají sídlo nebo vykonávají svou činnost na území města. Formulář pro žádost o dotaci najdou zájemci na webu města, případně si ho mohou vyžádat v Městském úřadě ve Veselí nad Moravou na odboru rozvoje a správy města. Žádosti o dotace pro rok 2008 je nutné poslat do 31. ledna 2008.