Žákovské pololetní jízdenky mohou tedy za stanovených podmínek využít žáci a studenti do 26 let, kteří do školy pravidelně dojíždějí vlakem. Jak uvedl manažer projektu Českých drah Tomáš Čech, cena jízdenky odpovídá 140 jednosměrným žákovským jízdenkám. Platí jednotně do konce daného školního pololetí a lze si ji pořídit i v jeho průběhu. V takovém případě se cena snižuje za každý týden o 5 procent.

Jízdenky lze nahrát do existující In-karty. „Těm, kteří ji dosud nevlastní poskytneme In-kartu/Rail plus zdarma,“ informuje Čech. "Žáci a studenti tak navíc získají 50ti procentní slevu na místenky, 25ti procentní slevu na mezinárodní jízdné a možnost využívat program ČD Bonus a elektronickou peněženku,“ dodává.

Pro běžné dojíždění např. do práce plánuje dopravce zavedení elektronických čtvrtletních a měsíčních jízdenek ke 13. prosinci 2010.