Ve Střední škole technické ve Znojmě studuje v letošním roce kolem 250 žáků v maturitním oboru Elektrotechnika a v devíti dalších učňovských oborech. K modernizaci prostor i výuce oborů jí napomohla evropská dotace.

Komplex dílen Střední školy technické Znojmo, kde se žáci učí kovoobrábění a elektro-obory, doznal proměny v letech 2017 až 2019, kdy došlo na jejich výraznou přestavbu a propojení staré části dílen s novou přístavbou. „Díky financím z EU mají nyní naši žáci i učitelé komfortní prostory a zázemí pro výuku. Škole výrazně pomohlo, že z dotace nakoupila i nové stroje, na kterých se teď žáci učí – ať už jde o nové soustruhy, CNC stroje, virtuální svářecí simulátor, či software. Ze stejné dotace škola pořídila také optickou síť, což je obrovská výhoda,“ netajil radost ředitel školy Jiří Vojtěch. A dodává: „Dříve byla naše síť neustále zahlcená, teď běží všechno v pohodě, a hlavně rychle.“

MMR - Miliardy z fondů EUZdroj: MMR

V nových prostorách jsme zastihli učitele Libora Poláška, jenž zmínil, že se v dílnách pyšní novým vybavením. „Máme tu čtyři nové soustruhy, dvě nové frézky, pásovou pilu, stojanové vrtačky a stojanové brusky. Žáci se tu od poloviny prvního ročníku učí základní práce na soustruhu. Naučí se obrábět různé kovy, frézovat rozličné tvary a měřit je pomocí posuvných měřidel,“ přiblížil.

Devět technických učebních oborů

„Uhlárka“, jak Střední škole technické ve Znojmě přezdívají podle názvu ulice, vznikla v osmdesátých letech. Tehdy se zde vyučovaly převážně obory Zedník a Instalatér. Od té doby se portfolio učebních oborů rozrostlo. Kromě dvou výše zmíněných oborů na škole vyučují také obory Autoelektrikář, Elektrikář, Obráběč kovů, Karosář, Strojní mechanik, Tesař, Truhlář. Jediným maturitním oborem na škole je obor Elektrotechnika.

„Díky evropské dotaci mají nyní naši žáci i učitelé komfortní prostory a zázemí pro výuku.“

„Poptávka zvenčí o naše absolventy je obrovská. U uchazečů o studium na naší škole vedou jednoznačně elektro᠆obory. U maturitního zaměření Elektrotechnika máme v každém ročníku jednu třídu. Absolventi tohoto směru odcházejí s plným elektrotechnickým vzděláním, neboť se u nás učí jak elektrotechniku, tak IT a navíc získají i oprávnění podle vyhlášky č. 50,“ zdůraznil Jiří Vojtěch s tím, že právě maturitní směr Elektrotechnika se vyučuje nejblíže v Brně a Třebíči.

Třináct nových inkubátorů nyní slouží díky dotaci z fondů EU dětem
VIDEO: Vybavení obnovili po dvaceti letech. Olomoucké fakultce pomohly dotace EU

„Máme velikou výhodu, že jsme v tomto směru jediní v našem regionu, kde lze tento obor studovat,“ poukázal ředitel. Pochvaluje si i pedagogický personál, který se žákům věnuje. „Jsou to srdcaři. Mají za sebou i praxi, takže mají zkušenosti s tím, co firmy po absolventech požadují.“

Střední škola technická Znojmo, projekt v číslechProjekt v číslechZdroj: MMR

Tomu, že elektrotechnika zdejší mládež opravdu baví, nasvědčuje i pohled do jedné z učeben, která se pyšní malými roboty. Za pomoci učitelů je sestavili žáci ze stavebnicových modulů. Mají tu i jednoho speciálního. Na těle se mu skví nápis „Uhlárka“. Za pomoci učitele představil své „kousky“ – uklonil se, zacvičil a taky se postavil sám „na hlavu“.

Roste zájem vyučit se zedníkem

A jak se škole daří naplňovat ostatní třídy? „Oproti minulým ročníkům se zájem od loňska zvýšil. Řekl bych, že se tento obor doslova zvedá z popela,“ míní ředitel. Změna k lepšímu se podle něj postupně objevuje i u ostatních učňovských odvětví. „Dobrého řemeslníka je dnes opravdu těžké sehnat, a tak firmy často reagují na nedostatek vyučených zaměstnanců samy. Snaží se mládež přesvědčit o výhodnosti konkrétních řemeslných oborů,“ předává své zkušenosti ředitel.

Sídlí zde také jedno ze 17 onkogynekologických center, která dnes fungují v rámci celé České republiky
VIDEO: Stovky žen využívají modernizované onkogynekologické centrum v Praze

Podle něj škole pomáhá i to, že se stala partnerskou školou skupiny ČEZ. „Má to řadu výhod, přináší to hlavně motivaci ke studiu pro naše žáky. Ti nejlepší se například účastní Jaderné maturity,“ načrtl ředitel Vojtěch. Žáci školy se také účastní řady soutěží ve svých oborech. Jedním z jejich úspěchů v letošním školním roce je například získání poháru v soutěži Enersol, kde se zabývají využitím obnovitelných zdrojů energie.

Velkou výhodou podle ředitele školy je také to, že škola sídlí na rozlehlém pozemku a může tak výuku teorie i praxe provozovat v jednom areálu, což si pochvalují i žáci. Velký pozemek umožní škole další rozšiřování prostor v budoucnu.

Uhlárka nespí. Pro školu bylo dokončení projektu symbolickým uzavřením jedné éry, říká ředitel Vojtěch

Střední škola technická Znojmo, nazývaná také „Uhlárka“ – podle ulice Uhelná, na které se škola ve Znojmě nachází, prochází modernizací. Přispěla k ní také evropská dotace z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 ve výši přes 10,5 milionu korun. To, co za zmíněné finance škola pořídila a jak se jí daří, přiblížil ředitel Střední školy technické Znojmo Jiří Vojtěch.

Ředitel Střední školy technické ve Znojmě Jiří VojtěchŘeditel Střední školy technické ve Znojmě Jiří VojtěchZdroj: Deník/Eva BártíkováKteré obory na vaší škole vyučujete? Projevuje se u některých z nich zvýšený zájem oproti předchozím letům?
Na Uhlárce nabízíme jeden čtyřletý maturitní obor Elektrotechnika a dalších devět učebních – Autoelektrikář, Elektrikář, Instalatér, Karosář, Obráběč kovů, Strojní mechanik, Tesař, Truhlář a Zedník. Dlouhodobě nejvyšší zájem registrujeme o elektrikáře a instalatéra, v poslední době se zvyšuje zájem o autoelektrikáře a zedníka. A samozřejmě velký a pozitivní skok jsme zaznamenali za poslední dva roky u maturitních elektrotechniků, kde jsme evidovali téměř trojnásobný nárůst zájmu. Škola je přirozeným centrem technického vzdělávání na Znojemsku a stala se partnerskou školou skupiny ČEZ.

Vaší škole se podařilo v minulosti získat nemalou evropskou dotaci. Co tomu předcházelo?
Bylo nutné zabezpečit spoustu zákonných a administrativních kroků, které probíhaly ještě za mého předchůdce. Nejdůležitější bylo sehnání financí pro spolufinancování projektu, což zabezpečil nakonec náš zřizovatel Jihomoravský kraj. Nezbytností byla projektová dokumentace, administrace projektu a výběrové řízení.

Co vše zahrnovala realizace projektu? Co jste ze zmíněné dotace pořídili?
Realizace zahrnovala kompletní přestavbu, modernizaci a zejména rozšíření prostor obrobny a přilehlého okolí, kompletní výměnu a zlepšení zázemí, podmínek, včetně vybavení v podobě strojů používaných při výuce i práci. Konkrétně mohu zmínit tovární CNC stroje, nové soustruhy, virtuální svářecí simulátor, optické připojení internetu, softwarové vybavení a další. Nutné bylo také vhodně stavebně propojit novou a starou část objektu.

„Zvýšení kvality vybavení, hygienické standardy i bezpečnost práce se dostaly nepoměrně výše a posunuly školu do 21. století.“

Jak dlouho probíhaly stavební práce a omezily nějak výuku ve škole?
Stavební a dokončovací práce probíhaly necelý rok. Výuku ve škole nijak zásadně neomezovaly s výjimkou toho, že praxe obráběčů a příbuzných oborů musela být na jeden školní rok přesunuta do náhradních prostor v areálu školy.

Třidicí linka textilního a odevního odpadu v Diakonii Broumov
Unikátní linka v Broumově pomáhá lépe třídit použitý textil z celé ČR

Jak se vybudování a vybavení nových prostor promítlo do oborů, které u vás vyučujete? A jak je nyní nový prostor využíván? Co to škole přineslo?
Prostory jsou využívány nejvíce pro praxi obráběčů kovů, ale částečně i jako virtuální učebna pro ostatní studenty. Kromě našich studentů navštěvují dílny i žáci partnerských základních škol a získávají zde základní poznatky o opracování kovů. Zvýšení kvality vybavení, hygienické standardy i bezpečnost práce se dostaly nepoměrně výše a posunuly školu do 21. století. Zároveň zvýšily i zájem o spolupráci z řad partnerů školy ze soukromé sféry, pro něž to bylo signálem, že Uhlárka nespí. Pro školu bylo dokončení projektu symbolickým uzavřením jedné éry a otevřením možnosti vrátit se na vzestupnou trajektorii.

Můžete prozradit něco z dalších plánů vaší školy?
V nedávné době jsme dokončili rekonstrukci kotelny a teď rozjíždíme projekt rekonstrukce budovy tělocvičen a střední školy, kde plánujeme vybudování stravovacího zařízení a dalších odborných učeben. Zde jsem získali podporu z Národního plánu obnovy. Zároveň pokračujeme ve spolupráci s našimi partnery a rozšiřujeme jejich okruh tak, abychom ve stále větší míře propojovali vzdělávání, praxi a trh práce. Kromě uvedeného programu s firmou ČEZ připravujeme pro nový školní rok také speciální studijní program s firmou Nevoga. Podrobnosti zatím nemohu prozradit, ale bude to velké.

MMR- Kde fondy EU pomáhajíKde fondy EU pomáhajíZdroj: MMR