Každoročně Hodonín přispívá místním veřejně prospěšným organizacím na činnost. Letos o granty žádalo přes šedesát organizací. Čtrnáct z nich neuspělo, mezi nimi i dva školní sportovní kluby, kterým se to nelíbí.

Podle radnice kluby nesplnily grantové podmínky.Ty například říkají, že žadatelé nesmí městu dlužit. Další podmínkou je, že musí o peníze žádat i jinde. „V prvním kole nás automaticky vyřadili, protože jsme nezažádali na kraji.

Ale to jsme ani nemohli, protože na sportovní činnost nebyl grant vypsán,“ vysvětlil Antonín Slezák ze Školního sportovního klubu ZŠ Červené domky. Situace je podle místostarostky Milany Grauové složitější.

„Žadatelé se mylně domnívají, že mohou žádat pouze na kraji. Mohou však požádat také na ministerstvu školství nebo u nadací,“ řekla Grauová. Roli hraje také částka, o kterou organizace město žádají. Pokud chtějí do padesáti tisíc korun, stačí doložit jen potvrzení sponzorů.

„Tento klub žádal šedesát tisíc. Domnívám se, že kdyby žádali pouze padesát, vyřazeni by nebyli,“ dodala místostarostka. V případě školního sportovního klubu při Základní škole Očovská šlo o jiný problém. „Byli jsme označeni za dlužníky města,“ uvedl ředitel školy Martin Čechovsk.

Kvůli tomu neuspěli. Přesto jim svítá naděje, že grant získají v mimořádném kole. „Ke dni podání žádosti mnoho žadatelů dlužilo. Doplatila by na to spousta lidí a především dětí. Proto jsme se pro ně rozhodli vyhlásit mimořádné kolo,“ uvedla Grauová.

Ta však přiznala i chybu radnice, neboť faktura, která dokládala dluh, byla vypsaná chybně. „Pokud přidělení peněz odsouhlasí zastupitelstvo, své peníze dostanou,“ doplnila Grauová.