Plán je sestavený za účelem informování Evropské investiční banky. Na základě uzavřené smlouvy o financování je totiž Jihomoravský kraj oprávněný čerpat od Evropské investiční banky úvěr ve výši jeden milion dvě stě tisíc korun.

Mezi těmito významnými investičními akcemi je zahrnuto několik institucí z Hodonínska.