Manželé Bernátkovi si chtěli otevřít kadeřnictví s občerstvením. Provozovnu mají v obytném domě, proto požádali Stavební úřad v Hodoníně o změnu užívání. Ten jim povolil zkušební provoz, než zajistí odhlučnění prostor, aby mohl schválit stálý provoz. Postavili protihlukovou zeď, ale její účelnost nebylo možné prokázat. Jejich sousedka nevpustila pracovníky měřicí firmy do domu, kde se mělo měření konat.

„Do 10. června jsme měli provést měření hluku, ale sousedka nám neumožnila vstup do domu. Chtěli jsme proto alespoň prodloužit zkušební provoz, než nám bude umožněno provést měření. Úřednice stavebního úřadu nám ale řekla, že nám ho neprodlouží,“ řekla podnikatelka Sára Bernátková.

V průběhu řízení vznesla sousedka Lenka Králová několik připomínek, poslední z nich bylo měření hluku provozovny. Po vybudování protihlukové zdi ho měla provést strážnická firma, která se touto činností zabývá. Její pracovníky ale sousedka do domu nevpustila.

„Z hlediska hlučnosti provozovny se jedná v tomto případě o banalitu,“ uvedl majitel firmy, která měla měření provést, Josef Kříž.

Proti rozhodnutí okresního stavebního úřadu se podnikatelé odvolali ke krajskému. To se stalo už v minulosti. Krajský úřad tehdy zastavil část řízení. Pracovnice okresního úřadu ale údajně nedočetla rozhodnutí do konce a zastavila řízení celé. Případem se proto znovu zabývá krajský stavební úřad.

„V uvedené věci vede krajský stavební úřad odvolací řízení a doposud nerozhodl, nejzazší termín pro vydání rozhodnutí je 21. srpen,“ uvedl Petr Holeček z tiskového odboru Jihomoravského kraje.

Pro vyjádření k situaci odkazuje Lenka Králová na svého právníka. Právník, kterého označila jako svého zástupce, ale říká, že je vázaný mlčenlivostí a nebude se vyjadřovat k tomu, koho zastupuje a v čem.