Kulturní stánek ve Veselí nad Moravou čeká kompletní rekonstrukce. Objekt se tak dočká rozsáhlých oprav poprvé od roku 1959. Náklady se vyšplhají přibližně na šedesát milionů korun. Změní se přitom sál, přibude kavárna a zruší se stávající kotelna. Opozici taková částka připadá nepřiměřená.

„Jedná se o celkovou opravu kulturního domu od sklepů až po první patro. Výhodou je to, že je naplánovaná do tří etap,“ řekl ředitel Městského kulturního střediska Marcel Římák.

První etapa zahrnuje opravu hlavního sálu, druhá vstupní části a prvního patra a poslední, třetí etapa se týká oprav sklepních prostor. „Rekonstrukce kulturního domu je nutná vzhledem k tomu, že je v současné době již v nevyhovujícím stavu ve všech jeho prostorách,“ zdůraznil ředitel.

Doufá, že stavební práce začnou v příštím roce, nejpozději však v roce 2009.

„V kulturním domě se vždy prováděly jen nutné opravy, protože na celkovou se nikdy peníze nenašly. Pevně věřím, že se to změní,“ podotkl Římák.
Přesto, že projekt měl být do konce srpna hotový, zatím na stole pracovníků městského úřadu není.

„Projekt je zatím textově zpracovaný, ale ještě není doplněn rozpočty. Firma má skluz a dodá jej nejpozději do tří týdnů,“ sdělil vedoucí odboru rozvoje města Veselí nad Moravou Josef Větříček.

Novinkou bude kavárna


Veselský kulturní dům byl postaven na bývalém panském dvoře a jeho výstavba se uskutečnila za pomoci občanů města. Slavnostně ho Veselané otevírali v prosinci roku 1959.

Nyní by se novým důležitým prvkem měla stát kavárna, která bude navazovat na hlavní sál a bude ji možné provozovat odděleně. „První etapa bude spočívat ve zrušení kotelny v kulturním domě a objekt bude napojen na centrální zdroj tepla vybudováním teplovodu do předávací stanice u obchodního centra na sídlišti Chaloupky. Náklady s ní spojené činí více než tři a půl milionu korun,“ doplnil Větříček.

Podle opozičního člena zastupitelstva města Veselí nad Moravou Ivana Ohlídala je ale taková částka na město příliš vysoká. „Oprava kulturního domu je potřebná, ale výše částky musí být úměrná možnostem města,“ upozornil Ohlídal.

Podle něj by byla potřebnější investice do průmyslové zóny, která by zajistila nová pracovní místa pro místní lidi, případně do opravy fotbalového stadionu.

„Kulturní vyžití ve Veselí není závislé na výši investice do kulturního domu, ale na přístupu těch, kteří jej mají na starosti,“ dodal Ohlídal.