„Byl to společný nápad party lidí ve státním podniku Energostroj Chvaletice. Nebyli jsme spokojeni s tím, že nám do řízení našeho střediska Elektroniky zasahovali lidé, kteří tomu, co jsme vyráběli, moc nerozuměli. Od začátku osmdesátých let se zde vyvíjely analyzátory kyslíku a analyzátory kvality paliva. Tyto analyzátory jsme instalovali v energetických podnicích v Československu a zemích RVHP,“ popisuje tehdejší situaci Libor Vacek.

„Na začátku devadesátých let se nám podařilo přesvědčit vedení našich dolů na severu Čech, že v našem kolektivu dokážeme nejen vyrobit, ale také nainstalovat a servisovat lepší analyzátory než ve státním podniku. Firmu Enelex jsme založili v říjnu roku 1991 v počtu deseti společníků se stejným podílem a postupně jsme začali budovat systémy měření kvality uhlí na dolech v Mostě, Sokolově a Chomutově. Později se přidalo také OKD a některé naše elektrárny," pokračuje Vacek.

Hlavním výrobkem firmy Enelex jsou on-line analyzátory kvality uhlí. „Jedná se o kontinuální měření kvality paliva na principu využití radioaktivní metody. Zjišťujeme obsah nespalitelných látek, měříme popelnatost, vlhkost, kalorickou hodnotu a také množství prošlého paliva na daném pasovém dopravníku,“ říká Vacek.

„Každý kotel v elektrárně na tuhé palivo je dimenzován na určitý rozsah kvality tohoto paliva. Ideální je pro něj tzv. vyrovnané palivo. Pokud dostává palivo s velkým rozdílem kvality, pracuje s nižší efektivitou a je potřeba spalování dotovat, například mazutem, což přináší další náklady. V dolech je zase důležité uhlí míchat na tuto potřebnou vyrovnanou kvalitu, čímž se docílí toho, že veškeré vytěžené uhlí se prodá za co nejvyšší cenu," doplňuje Vacek. 

Dalším výrobkem jsou automatické vzorkovače paliva, které se používají v energetice a dolech. „S vlastní výrobou vzorkovačů jsme začali až v roce 2015, do té doby jsme vzorkovače do našich systémů kupovali od jiných českých výrobců,“ dodává Libor Vacek.

Firma Enelex dále vyrábí termovizní sestavy pro zabezpečení skládek uhlí a uhelných provozů proti požáru. „Jsme schopni navrhnout a dodat kompletní termovizní systém včetně vlastního vyhodnocovacího SW (měření nárůstů teplot) pro konkrétního zákazníka. Spolu se systémy termovizními dodáváme také pro stejné provozy speciální CCTV systémy,“ zakončuje Libor Vacek. Posledním výrobkem jsou analyzátory kyslíku AE5 a AE8 – jedná se o měření přebytku kyslíku ve spalovacím procesu kotle, pece.

Postupný vývoj společnosti

Firma Enelex začala v roce 1991 v pronájmu kanceláří a malé elektronické výrobní haly v objektu šaten sportovního oddílu Energetik Chvaletice patřící městu. „Později jsme přikoupili přilehlou část pozemku a postavili jsme si vlastní budovu s garážemi, kancelářemi a elektronickou dílnou. Dnes si pro elektronickou výrobu pronajímáme prostor bývalé budovy telefonní rozvodny od České pošty a pro strojní výrobu halu v areálu bývalého Energostroje,“ říká Libor Vacek.

V letošním roce mají v plánu odkoupit část pozemku se starou halou od firmy BGM a.s. (areál bývalé ČSPLO – loděnice Chvaletice) a tu pomocí státní dotace zrekonstruovat a přestěhovat do ní obě výroby – strojní i elektronickou.

Ke změnám docházelo také po stránce personální. „Postupně jsme na jedné straně začínali nabírat nové zaměstnance, na straně druhé jsme se loučili s některými z našich společníků, kteří se vydali vlastní cestou,“ přibližuje Libor Vacek. Po zhruba 10 letech ve firmě pracovalo 12 zaměstnanců, nyní je to 18, z toho tři původní společníci. „Pro nás je velmi důležité mít své kvalitní a dlouhodobě zaměstnané lidi. Kvalitní zaměstnanec je naše největší deviza, jelikož si veškeré naše výrobky a systémy sami vyvíjíme a většinu si též sami vyrábíme,“ říká Libor Vacek.

Za hranice republiky

Firma Enelex začala v roce 2004 expandovat na zahraniční trhy. „Situace v České republice se s těžebními limity začala nebezpečně přibližovat, proto jsme se vydali dobývat svět,“ říká Libor Vacek. První zahraniční výstavu firma absolvovala v roce 2004 v bulharském Plovdivu a následovaly další veletrhy po celé Evropě, v Asii a v Africe. První velkou zahraniční dodávkou bylo několik termovizních systémů pro 4 jihokorejské elektrárny.

„V roce 2010 jsme vstoupily do sdružení firem CDT, Česká Dobývací Technika, což je sdružení cca 14 firem, které vyrábí technologie pro povrchové a hlubinné dobývání. Spolu s tímto sdružením vystavujeme takřka po celém světě na významných těžebních a energetických veletrzích, kde získáváme tolik potřebné kontakty,“ popisuje Libor Vacek.

V současné době pracují výrobky firmy Enelex mimo ČR také na Slovensku, Rusku, Ukrajině, Indii, JAR, Srbsku, Severní Makedonii, Černé Hoře, Turecku, Řecku, Maďarsku, Estonsku, Indonésii, Pákistánu, Kazachstánu, Jižní Koreji a v letošním roce se chystají na první instalace ve Vietnamu.

„Je potřeba velké trpělivosti, jelikož jsou velké rozdíly v mentalitě lidí v různých zemích. Dá to velké úsilí. Bez osobní účasti a vytvoření si přátelského vztahu se zahraničním partnerem to nelze,“ říká Libor Vacek.

Dnes jsou stálými zákazníky především státní i soukromé těžební společnosti a elektrárny. „Od naší konkurence se lišíme tím, že našim zákazníkům nabízíme nejenom naše výrobky, ale také systémová řešení. Jsme schopni na základě získání potřebných dat celý systém míchání optimální kvality paliva navrhnout, dodat, namontovat a zajistit servisní péči. Pokud se jedná o systém nad naše možnosti, hledáme vhodného partnera pro realizaci z řad členů CDT, popřípadě se spojíme s větší zahraniční společností,“ popisuje Libor Vacek.

Výhledy do budoucna

Firma Enelex jde neustále dopředu. „Stále se zlepšujeme, daří se nám vymýšlet nové možnosti uplatnění našich systémů. Jsem pyšný na to, jak nás jako Enelex ve světě uhelného průmyslu a energetiky berou, že naši partneři kromě Prahy vědí, kde leží Chvaletice,“ zakončuje Libor Vacek a dodává: „Nic z toho by ale nebylo bez našich zaměstnanců, náš kolektiv je spolu již mnoho let a mladí, kteří přicházejí, do něj perfektně zapadají. Určitě budeme mít v důchodu na co vzpomínat.“

Nyní plánuje Enelex dokončit rozjednané projekty na Balkáně, proniknout více do Indie a začít expanzi do Ameriky. V České republice se pokusí nahradit výpadek dodávek do provozů spalování uhlí dodávkami svých technologií do provozů spalování odpadů, biomasy.