Byty se prodávat budou. Město si sice ponechá určitý počet sociálních bytů, větší část fondu přejde ale do soukromého vlastnictví těch, kteří v nich bydlí, či o koupi mají zájem.

„Soukromý vlastník se sice o svůj majetek stará lépe, a je to vidět hned po koupi, kdy lidé mění hned okna, dělají fasády, zateplení. To nás moc těší. Přesto si ale určitý počet bytů ponecháme, “ nastínil starosta František Lukl. Podle jeho informací vlastnilo město před zahájením prodeje šest set šedesát bytů.

Prodej je tu rozdělen do dvou etap. V té první rozprodá město polovinu bytů. Jedná se o starší zástavbu, ve které se domy stavěly bez příspěvku státu a nejsou na nich v současné době žádná zástavní práva třetích osob. „Tyto byty prodáváme za čtyřicet pět procent odhadní ceny. Pokud si nájemníci odkoupí bytový dům celý, vracíme jim pět procent do fondu oprav,“ přiblížil kyjovský starosta. Zatím tak Kyjov odprodal asi jednu třetinu z celkového počtu obecních bytů. „Nájemníkům zasíláme nabídky a řekl bych, že devětadevadesát procent lidí si byty odkupuje,“ upřesnil Lukl. O druhé polovině bytů bude město rozhodovat v následujícím období. Celkem z jeho prodeje vytěží sto pět milionů korun. „Tržní ceny bytů jsou v Kyjově enormně vysoké. Třípokojový byt se tu prodává i za milion dvě stě padesát tisíc,“ posteskl si František Lukl. To, že nájemníci mohou získat obecní byt o výměře osmdesát metrů čtverečních pod čtyři sta tisíc, považuje za rozumný kompromis.

„Město si dlouhodobě ponechá pouze sociální byty. Je to řádově padesát bytů na Masarykově náměstí, byty pro matky v tísni a dalších padesát máme v Domě s pečovatelskou službou,“ dodal ještě.

Město Veselí svůj bytový fond rozprodalo téměř celý už v minulosti. Nyní vlastní něco kolem dvou set třiceti bytů. „Z toho jich je padesát v Domě s pečovatelskou službou a čtyřicet bytů je sociálních. Ty zůstanou dále v majetku města,“ sdělil veselský starosta Jaroslav Hanák.