V poněkud kuriózní situaci je skupina podnikatelů sídlící v areálu bývalého kyjovského pivovaru. Od poloviny roku platí nájem majiteli budov, ve kterých sídlí, současně jim ale chodí také faktury od správce, který areál do května spravoval. Budovy jsou města, správcem v nich byl místní podnikatel Bohumil Žandovský.

„Pan Žandovský měl dříve budovy v nájmu. V podstatě ale jen se ziskem přefakturovával nájemné od města. Nájemní smlouva mu v červnu po řádné výpovědní lhůtě vypršela,“ vysvětlil tajemník kyjovské radnice Milan Jagoš.

Od června tedy nájemné po podnikatelích požaduje radnice. Obchodníci a živnostníci řeší situaci v podstatě shodně, faktur Žandovského si nevšímají.
„Oni to mezi sebou nemají vyřešené. Já se o to nezajímám. Nejsem právník. Je to jejich problém. Radnici platím, Žandovskému ne,“ svěřil se kameník František Blaha. Velmi podobně se Hodonínskému deníku vyjádřila například i majitelka blízké prodejny podlahových materiálů.

Další obchodníci příliš mluvit nechtěli, vyjadřovali se vesměs v tom smyslu, že problém si musí vyřešit znesvářené strany, oni si počkají jen na výsledek. Kromě dvojí fakturace se jich spor prý v podstatě netýká.

Bohumil Žandovský s ukončením své nájemní smlouvy, která trvala téměř sedmnáct let, nesouhlasí. Domnívá se, že městská rada neřešila jeho připomínky k výpovědi a také prý nedošlo k předání nebytových prostor. Proto podnikatelům fakturuje nájem stejně jako dříve.

„Můj klient tedy nadále využívá prostory za stejných podmínek, jako na základě původního smluvního vztahu,“ vysvětloval v dopise zastupitelstvu postoj podnikatele jeho právní zástupce Zdeněk Buček.

Správa budov areálu bývalého pivovaru ale není jediným aspektem sporu, který spolu podnikatel s městem řeší. Ve výše popsaném případě ještě nedošlo k žádnému soudu. V případě hlavní budovy areálu už ano. Tu vlastní Bohumil Žandovský od roku 1993. Město ale napadlo převod. Uskutečnil se prý bez souhlasu zastupitelů. Spor řešil Okresní soud v Hodoníně.

„Bylo to rychle hotovo. Soud mi dal za pravdu,“ poznamenal Žandovský. Pohled radnice ale není tak jednoznačný. Její nárok sice soud odmítl, ale to neznamená podle tajemníka přiznání pravdy Žandovskému. Soud prý nechtěl případ projednávat z důvodu možného narušení jistot současného majitele.