V letošním roce vybrala grantová komise celkem dvacet devět projektů, mezi které rozdělila pět milionů korun.

„Snahou komise bylo vybrat takové projekty, které konkrétně přispívají k rozvoji regionu a Jihomoravského kraje,“ uvedl generální ředitel František Komárek. Podmínkou pro přidělení grantu je prokázání vlastních finančních prostředků žadatele ve výši padesát procent celkové hodnoty projektu.

Seznam úspěšných žadatelů, který je k dispozici na webových stránkách společnosti, dokládá, že škála podporovaných aktivit je pestrá.