Sankci podnik dostal za to, že nezveřejnil soutěž na čtyřmiliardovou zakázku na likvidaci ekologických škod. Ministerstvo průmyslu a obchodu, pod něž podnik spadá, se obrátilo v této věci na policii.

Nový likvidátor, Pavel Pražák, ihned po svém nástupu odstoupil od smlouvy s vítěznou firmou. Státnímu podniku tak nestačily vzniknout žádné škody. Právě proto nový likvidátor usiluje o snížení či úplné zrušení pokuty. Moravské naftové doly tak mají jistou naději.

Úřad nyní bude případ přehodnocovat. Dříve už v řadě případů nakonec ve druhém stupni část vyměřené sankce odpustil, několikrát už ji zrušil úplně.