Radnice v dokumentu vystupuje jako dlužník povinného, tedy Žandovského. Soudní exekutor jí tak přikazuje, aby vyplatila závazky, které si na Žandovském nárokuje jedna brněnská firma. „A to v rozsahu vymáhané pohledávky a jejího příslušenství," napsala exekutorská kandidátka Natálie Novotná Vondráčková. Platba se má uskutečnit den po doručení vyrozumění o zápisu do rejstříku exekucí.

Jedná se o zhruba šest a půl milionu korun plus úroky a náklady za exekuci za více než půldruhého milionu. „Na exekuci jsem upozorňoval. Pro město je nepříjemná ze dvou důvodů. Jednak kvůli tomu, kdo pohledávku vlastní, ale také kvůli čerpání dotací, které se nyní mohou zablokovat," upozornil Žandovský.

To ale právní zástupce kyjovské radnice Zdeněk Joukl odmítá. „Exekuční příkaz neznamená nic jiného, než je v něm uvedeno. Exekutorovi bylo sděleno, že by povinný, Bohumil Žandovský, měl mít vůči Kyjovu pohledávku z titulu vrácení kupní ceny včetně úroků z prodlení a dále z titulu nevydaného zhodnocení nemovitých věcí, a exekutor vyzval pouze k jejich vydání. Nemůže se jich domoci sám z moci úřední tak, jak je tomu v případě běžných exekučních příkazů," uvedl právník. Zároveň zdůraznil, že kvůli tomu jen vznikly fámy o obstavení účtů. „Pokud město dobrovolně uvedené peněžní prostředky nevydá, může se jich exekutor domoci pouze žalobou u obecného soudu," zdůraznil advokát.

Podle Žandovského jeho výše zmiňovaný dluh vznikl v době, kdy se snažil dostat své dvě firmy z insolvence a podepsal bance směnku, kterou si postupně koupilo několik zájemců. V současnosti by ji chtěla proplatit brněnská společnost s ručením omezeným. A to tím, že získá peníze, které by měla kyjovská radnice vyplatit Žandovskému za vrácení areálu pivovaru. Ten jej totiž od města koupil v roce 1994. Následně radnice zjistila nesrovnalosti mezi svou majetkovou evidencí a zápisem v katastru nemovitostí. Proto podala žalobu na určení vlastnického práva, která nakonec vloni skončila u ústavního soudu.

Už předchozí instance ale upozornily na to, že kupní smlouva byla neplatná. „Jsem rád, že dneska je již vlastnictví potvrzené, a to všemi soudy. Náklady, které město ve věci vynaložilo, jsou v řádu desetitisíců, majetek má ale hodnotu zcela jinou," uvedl v Kyjovských novinách Joukl.

Podle radnice měl Žandovský předat pivovar začátkem ledna, což se ale nestalo. A požadoval vrácení peněz, za které objekt koupil a jež do něj investoval. Podle právního zástupce města ovšem předání pivovaru a vyrovnání kupní smlouvy spolu nesouvisí. Navíc se mu ani nezamlouvají částky, které Žandovský za areál požaduje, především pak desetimilionové zhodnocení. „Oni ale vůbec nevědí, co se tam před dvaceti lety dělalo. Myslím si, že by město mělo situaci urychleně řešit a svolat mimořádné zastupitelstvo," namítl Žandovský.

Podle Joukla radnice neprodleně vyzve exekutora, aby doložil, z čeho dovozuje uvedené prodlení s vrácením kupní ceny Žandovskému. „A dále aby doložil, z čeho byla vypočtena výše tvrzeného technického zhodnocení," uvedl právník.

Žandovský výrobnu chmeleného nápoje dále drží. „Nikdo ho neužívá, zakonzervoval jsem jej. Je zavřený a zapečetěný," podotkl. Radnice už v posledním čísle svého zpravodaje zveřejnila plány s pivovarem, který zřejmě čeká demolice. Následně chce na uvolněný prostor v centru města vypsat architektonickou soutěž a její výsledky konzultovat s místními.