Zdroj: REGIONa pomezí českého Petrova a slovenské Skalice se rozkládá několik hektarů vinohradů a vine mnoho kilometrů cyklostezek. Region ročně přitahuje davy turistů, zejména pak těch na kole. V příštích letech je ale kromě tradičních sklípků budou lákat i nově zrekonstruované objekty a plánované vinařské kulturní akce. 

Stěžejním prvkem se stane rekonstrukce areálu vinných sklepů Plže, které spadají k Petrovu; na straně slovenského města Skalica by se mělo jednat o revitalizaci parku Skalický hájek, kde se nachází i Městská bouda – typický vinohradnický dům z roku 1905.

„Projektem bychom chtěli zatraktivnit prostředí v příhraničních oblastech,“ uvedla Eva Mlýnková, starostka obce Petrov.

Na české i slovenské straně pak v rámci projektu počítají s revitalizací zeleně či budováním dětských hřišť. Vzniknout by zde mělo také návštěvnické centrum a pódium se zastřešením.

„Rozpočet projektu na straně města Skalica je zhruba 1,7 milionu eur (přes 35 milionů korun – pozn. red.),“ přiblížil investici Michal Čunderlík z oddělení strategického rozvoje města Skalica.

Na české straně se podle slov starostky Mlýnkové jedná o největší projekt, který má obec v plánu realizovat.

Evropská unie posílá státům peníze na podporu přeshraniční spolupráce.
Přeshraniční projekty budí zájem Čechů i Slováků

„Rozpočet projektu v současné době činí 85 milionů korun,“ upřesnila Mlýnková.

Právě financování je pro tento projekt stěžejní. Obce chtějí část výdajů pokrýt z evropského dotačního programu Interreg, který pomáhá s rozvíjením spolupráce v příhraničních regionech.

„V případě schválení dotace a zrealizování projektu budou vinné sklepy Plže i Městská bouda využívány na společné vinařské aktivity, kulturně‑společenské akce s vinařskou tematikou,“ vysvětlil Čunderlík.

Finance z fondů EU využije i Petrov. Jak ale upozornila Mlýnková, všechny stavby se do dotační výzvy nevejdou, a proto bude muset obec některé z nich zaplatit z vlastních zdrojů.

Se získáním dotací pomáhají i kraje

Výzvy v rámci programu Interreg na české straně pravidelně vypisuje ministerstvo pro místní rozvoj. Jihomoravský kraj ve spolupráci s Trnavským samosprávným krajem nabízí konzultační a poradenské služby pro případné žadatele. V rámci projektu Regionálního poradenského centra SK‑CZ jim kraje radí, jak o dotace žádat.

„Na začátku února se Jihomoravský kraj podílel na organizaci semináře pro žadatele. Zájem byl podle očekávání velký. Výzva totiž představovala možnost realizovat slovensko‑české projekty ještě v rámci stávajícího programového období 2014–2020,“ přiblížila spolupráci krajů Martina Blatná, referentka fondů EU z odboru regionálního rozvoje Jihomoravského kraje.

Letos mají žadatelé poslední rok na to, aby si sáhli na finance z programového období 2014–2020. Od příštího roku již budou k dispozici „čerstvé“ zdroje z nového období, které potrvá až do roku 2027.

Okolí Baťova kanálu rájem cyklistů

Lokalita je v myslích turistů spojena zejména s plavbou po Baťově kanálu. Oblast navíc tradičně nabízí i sportovní vyžití v podobě cyklostezek a poskytuje tak řadu příležitostí pro další projekty, což si okolní obce dobře uvědomují. Například spolek Obce pro Baťův kanál, jehož hlavním cílem je rozvoj turistického ruchu v okolí kanálů, v regionu funguje již od roku 2006. Momentálně sdružuje šest obcí – mimo jiné již zmíněný Petrov.

„Aktuálně mám připravený projekt s názvem ‚Poznej na kole historii a kulturní dědictví příhraničních regionů Slovácka a Záhoria‘. Partnery projektu jsou Archeologický ústav AV ČR a Město Holíč. Za naši organizaci jsou do projektu zapojeny všechny členské obce svazku,“ přiblížila další plány svazku jeho manažerka Martina Kočvarová. Součástí projektu bude i obnova areálů v Petrově a Skalici.

Ilustrační foto.
Velký test nealko radlerů: bezpečné osvěžení pro řidiče i cyklisty

Mezi další chystané projekty patří i rekonstrukce cyklotras ve vinohradnických částech Skalice, v rámci níž by mělo dojít k napojení na Záhorskou cyklomagistrálu, která v současnosti měří 134 km. Dále se chystá přeshraniční projekt cyklotrasy mezi slovenskou Skalicí a českými Sudoměřicemi.

„Celá dokumentace bude připravena k podání v roce 2024. V současnosti řešíme územní rozhodnutí,“ okomentoval chystané projekty Čunderlík.

Podobně jako v Česku, tak i na Slovensku funguje spolupráce mezi obcemi. Součástí tamějšího sdružení obcí CykloEko je i město Skalica.

„Spolupráci se slovenskými partnery vnímáme velice kladně, dochází k předávání zkušeností, rozvoji a prohloubení vzájemné spolupráce. Dlouhodobě spolupracujeme například se sdružením obcí CykloEko či s městem Holíč a Skalica,“ zhodnotila vzájemnou spolupráci Kočvarová. 

Kateřina Horáková