Podobná porada se v Hodoníně konala poprvé. Krajský úřad ji však chce pořádat pravidelně dvakrát ročně. „Témat na projednání bylo mnoho. Stejné porady děláme od letošního roku ve všech okresech, aby starostové měli bližší kontakt s představiteli kraje a úředníky,“ vysvětlil ředitel krajského úřadu Jiří Crha. Řadu novinek přináší nové programovací období Evropské unie, které začalo letos a potrvá do roku 2013. Změny nastaly ve způsobu podávání žádostí, v dotačních titulech, ale hlavně je možné čerpat mnohem víc peněz než v minulém období. „Obce Jihomoravského kraje získaly v minulých letech víc dotací než obce jiných krajů. To znamená, že dobře pracovaly s projekty.

Ovšem možnosti, které máme do roku 2013 jsou nesrovnatelně vyšší. Obce by proto mohly zapracovat zvláště na velkých projektech,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek, podle kterého mají šanci hlavně sdružení obcí. „Pro Hodonínsko je to možnost, jak snížit nezaměstnanost a zvýšit atraktivitu tohoto regionu, protože turistický ruch tady má šanci. Když budu konkrétní, tak například projekt lázeňství má mimořádný rozměr,“ dodal Juránek. Díky dotacím byla nedávno zvětšena kapacity lázní v Hodoníně a vznikl nový lázeňský dům v Lednici.

Na poradě však zazněla také jedna pro Hodonín méně příjemná zpráva. „Dozvěděli jsem se, že kraj přesunul z letošního rozpočtu na příští rok stavbu kruhového objezdu u Arkusu. Je to způsobeno zpožděním prací společnosti VaK na hlavním kanalizačním sběrači,“ řekl starosta Hodonína Lubor Šimeček.