Úprava vyhlášky spočívá ve zrušení poplatku ze vstupného, který dosud provozovatelé kulturních a jiných akcí odváděli městu. Výjimku tvořily pouze organizace, jejichž zřizovatelem či zakladatelem bylo město Hodonín.

„Cílem je zrovnoprávnit postavení všech subjektů, které ve městě pořádají kulturní, sportovní a prodejní akce. Úpravou se zároveň snažíme tyto akce podpořit,“ vyjádřil se ke změně vyhlášky starosta Hodonína Lubor Šimeček. Nová vyhláška nabývá účinnosti prvního listopadu.