Křivka znázorňující nezaměstnanost okresu Hodonín stále směřuje dolů. Nezaměstnanost na Hodonínsku dosahuje rekordních 10,56 %, loni po prázdninách to bylo ještě 13,25 %.

„Nezaměstnanost rapidně klesá, ve srovnání s loňským rokem je tu o dva tisíce nezaměstnaných míň. To má tři důvody. Prvním z nich je oživení ekonomiky v České republice, dalším je podpora zaměstnanosti v ohrožených regionech, třetím vlivem je demografický vývoj,“ uvedl ředitel hodonínského Úřadu práce Vladimír Šťáva.

K získání investiční pobídky stačí podniku na Hodonínsku investovat deset milionů a vytvořit deset pracovních míst, v jiných částech republiky musí investice dosáhnou i tří set padesáti milionů. Pobídky přilákaly v poslední době na Hodonínsko několik nových firem.

„Při založení hodonínské pobočky jsme přijali asi devadesát procent zaměstnanců z úřadu práce a místa se podařilo udržet,“ řekla Jana Štorková z personálního oddělení International automotivecomponents group. Dnes zaměstnávají okolo pěti set lidí. V regionu vznikají i nové malé a střední podniky.

Nezaměstnaných ubývá, přesto je v evidenci úřadu práce víc jak osm tisíc lidí. Mezi nimi jsou nejčastěji třicátníci a padesátníci. Podle ředitele úřadu je to způsobeno také tím, že se jedná o populačně silné ročníky.

Mezi dlouhodobě nezaměstnanými jsou hlavně lidé bez vzdělání a se zdravotními problémy.

„Zdravotně znevýhodněné evidujeme zpravidla zbytečně, o práci v drtivé většině zájem nemají,“ soudí Šťáva.

„Přestože zdravotně znevýhodnění lidé zpravidla nemají o práci zájem, musí být v evidenci, aby za ně stát platil zdravotní pojištění,“ tvrdí ředitel hodonínského Úřadu práce Vladimír Šťáva. Někteří z nich pobírají částečný důchod, jiní jsou smíření se sociálními dávkami.

Zdravotně postižené lidi zaměstnává například Kordárna ve Velké nad Veličkou prostřednictvím své dceřiné společnosti.

„Dceřiná firma zaměstnává třiapadesát lidí se zdravotním postižením. Využíváme jejich služby k čištění strojů, úklidu nebo ostraze majetku. Tito lidé mají možnost pracovat na zkrácený úvazek,“ uvedl personální ředitel Kordárny Jaroslav Podloucký.

Naopak na trhu práce chybí strojírenské profese a řemeslníci. Podle ředitele úřadu práce by měla také víc odpovídat nabídka středoškolského vzdělání potřebám trhu práce.

Nelegální zaměstnávání cizinců a černá práce prý není na Hodonínsku takovým problémem. Cizinců je tu minimum. Větším problémem je „šedá“ práce, kdy zaměstnanci pracují za minimální mzdu a zbytek dostávají na ruku bez odvodů daní a pojištění