Změny pracovní náplně zaměstnanců, přesuny činností mezi odbory, rušení stávajících a zřizování nových odborů. Tak by se daly stručně shrnout změny, které od prvního srpna čekají Městský úřad v Hodoníně.

Díky změnám se má zefektivnit a zvýšit kvalita práce úředníků. Jednodušší má být i orientace lidí na úřadě. „Hlavním cílem je kvalita a efektivnost úřadu, ale vedení radnice očekává i úspory,“ uvedla tajemnice úřadu Marie Humpolová. Propouštět by se přitom podle ní ve větší míře nemělo.

A pokud ano, tak pouze v případech, kdy nedojde k dohodě o změně pracovní smlouvy se zaměstnanci. Radnice sice nabídne lidem převedení na jinou práci, ne všem se to ale zamlouvá. Nové pracovní zařazení totiž vždy neodpovídá jejich kvalifikaci. „Jsem vysokoškolák a byl bych blázen, kdybych nabídnutou práci na půl úvazku za čtyři a půl tisíce hrubého vzal.

Stačí na ni člověk se základním vzděláním. Mám nějakou profesní důstojnost,“ pozastavil se nad nabídkou nového místa Josef Rampáček. Hlavním změnám, které reorganizace přinese, dojde ve struktuře úřadu. Některé odbory se spojí, přejmenují nebo zcela zaniknou.

„V souvislosti s účinností nového stavebního zákona a bodového systému v dopravě nastal takový nárůst úkolů, že jsme museli obě oblasti posílit,“ vysvětlila vznik nových odborů Obecného stavebního úřadu a Odboru dopravně správních agend tajemnice Humpolová. Zřízením těchto nových odborů zanikne Odbor stavebního a dopravně správního řízení.

Změny kvůli reorganizaci hodonínského městského úřadu čeká i Odbor komunálního hospodářství, jehož kompetence částečně přejdou pod Odbor investic a údržby, který nahradí stávající Odbor investiční a dopravní.

„Výsledkem by mělo být viditelné zlepšení v oblasti čistoty a pořádku ve městě,“ popsala tajemnice úřadu Marie Humpolová záměr této úpravy.
Změny se dotknou i Odboru školství, kultury a cestovního ruchu, který změní svůj název i vnitřní uspořádání. Určitý okruh úkolů přejde na nově zřízené oddělení vnějších vztahů, jež bude součástí kanceláře starosty a bude zajišťovat propagaci a cestovní ruch, a dále také na příspěvkové organizace Dům kultury a TEZA Hodonín.

„Budeme organizovat akce, které dosud pořádal městský úřad. Například ples města, sochařské sympozium či předávání výročních cen města. I když budeme mít více práce, chápeme tento postup jako systémově správný,“ zhodnotil novou situaci ředitel Domu kultury Hodonín Zdeněk Grombiřík.
Podle bývalého starosty a současného místostarosty Jiřího Koliby jsou chystané změny záležitostí současného vedení radnice.

„V době, kdy jsem stál v čele radnice, jsme nic takového nezamýšleli.

Zvažovali jsme pouze změnu u jednoho odboru,“ uvedl Jiří Koliba.

K tomu, zda se podle něj jedná o krok správným směrem, se však vyjadřovat nechtěl.

Podle tajemnice úřadu reorganizaci předcházela důkladná analýza stavu a nutná byla proto, aby se dalo zvládnout narůstající množství úkolů bez navyšování počtu zaměstnanců.