V jedné skupině jsou ti, kteří chtějí oblíbené fotovoltaické články pouze pro snížení energetické náročnosti svých domovů. U nich nevzniká povinnost, aby v územním plánu byla plocha zanesena jako výrobní. V tomto případě je však pro panely vymezeno maximálně osmdesát metrů čtverečních plochy.

Jiná pravidla platí pro ty, kteří fotovoltaickou elektrárnu staví za účelem následného prodeje energie. „Tady jsou pravidla daleko přísnější. Nejenže plocha, na kterou se články pokládají, musí být v územním plánu označena jako plocha výrobní, je nutné mít k pozemku vlastnické právo a následně se musí uskutečnit jak územní, tak případné navazující stavební řízení,“ uvedl starosta města František Lukl.

Město momentálně jedná se zájemcem o stavbě sluneční elektrárny v průmyslové zóně Jih. Fotovoltaické panely se v brzké době také objeví například v Kostelci, Vlkoši ale i v dalších obcích v rámci Kyjovska.