„Většina dodávek směřuje do Německa, výjimkou nejsou ani zaoceánské Spojené státy americké,“ uvedla Petra Macková Jurásková, mluvčí společnosti Třinecké železárny – Moravia Steel, pod něž šroubárna patří.

Těžištěm výroby v Kyjově jsou dodávky pro železnice, od pražcových a hákových šroubů, až po matice pro upevnění kolejového svršku. Vačky pro automobilový průmysl doplňují výrobu asi šestnácti procenty. Ty pak odběratelé montují na vačkové hřídele pro spalovací motory.

„Jejich výroba se nyní značně podílí na tržbách Šroubárny Kyjov. Doposud jsme celkem vyrobili zhruba 175 milionů kusů vaček,“ spočítal výkonný ředitel společnosti Marek Světlík.

Starosta František Lukl v atriu kyjovské radnice.
Vzniká u nás nový projekt polytechniky, říká starosta Kyjova Lukl

Také šroubárna se vloni potýkala s problémy. „Výroba se téměř zastavila kvůli epidemii koronaviru, která způsobila prudký pokles poptávky po nových autech. V současné době se situace stabilizuje. Zvyšuje se poptávka po ložiskových kroužcích a výroba železničního sortimentu jede také naplno,“ ujistil Světlík.

Dceřiná společnost Třineckých železáren Šroubárna Kyjov je výrobcem spojovacího materiálu technologií tvářením za tepla. Zhruba osmdesát procent produkce směřuje na export. Vsoučasné době tam pracuje více než tři sta šedesát lidí.