Dvakrát už odešli z veselského zastupitelstva se zamítavou odpovědí. I když městu nabízeli jedenáct a půl milionu. Přesto se společnost Good Face v čele s Antonínem Wlčkem nevzdává a poté, co navýšila dotaci o dva miliony korun, věří, že se jí podaří získat souhlas zastupitelstva pro výstavbu fotovoltaické elektrárny v městské části Milokošť. Tamní lidé se mezitím rozdělili do dvou táborů – jedni by si sluneční elektrárnu přáli, druzí ji odmítají.
„Poprvé jsme žádali o změnu územního plánu přibližně před tři čtvrtě rokem. Sebekriticky musím uznat, že jsme tehdy zastupitelům nedostatečně vysvětlili celý projekt se všemi klady i zápory,“ zamyslel se právní zástupce firmy Good Face Jiří Adamec.

Oba muži tehdy zorganizovali dvě schůzky, kde zastupitele i obyvatele Milokoště podrobněji informovali o tom, jak by měla elektrárna vypadat i fungovat.

Milokošťané se navíc mohli vyjádřit v anketě, jestli s výstavbou sluneční elektrárny souhlasí. „Z dvou set dvaceti odevzdaných platných hlasů souhlasilo sto čtyřicet devět. Nesouhlasilo jich jedenasedmdesát,“ informoval Adamec. Většina z dotazovaných si přála, aby za 11,5 milionu vznikla v Milokošti vlaková zastávka.

Začátkem prosince čekala společnost na další rozhodnutí zastupitelstva. To ani tentokrát projekt nepodpořilo. „Výtky, na které někteří zastupitelé poukazovali, byly dvě. První je legislativní situace, kdy je kvůli protežované solární energii narušována příroda. Druhý argument byl ten, že jde o zatížení přírodního území Milokoště,“ uvedl starosta Veselí nad Moravou Jaroslav Hanák.

Podobný názor má i předseda osadního výboru v Milokošti Ludvík Luža, který sice podle Wlčka na prosincovém zastupitelstvu proti elektrárně nic nenamítal, dnes však tvrdí, že by dvanáctihektarová fotovoltaická elektrárna zničila estetický ráz krajiny. „Jsme zásadně proti jejímu vzniku a uděláme vše pro to, aby tady nestála,“ vzkázal Luža, který si myslí, že by sluneční elektrárna zlikvidovala poslední zbytky údolní nivy řeky Moravy.

Majitelé pozemků jsou nespokojení

Nespokojenost s rozhodnutím zastupitelstva i postojem osadního výboru naopak cítí majitelé pozemků, které chce společnost Good Face odkoupit. Nyní je většina z nich pronajímá zemědělcům. Díky prodeji většinou orné půdy by se lidé zbavili starostí a ještě si přišli ke slušným penězům. Největší podíl, necelých pět hektarů patří Ladě Končitíkové. „Musím říct, že od zemědělců dostávám peníze na zaplacení daně státu s velkými obtížemi,“ posteskla si mladá žena, která tvrdí, že se společnost snaží námitkám zastupitelů i osadního výboru vyhovět.

„Plocha elektrárny se zmenšila o čtyři hektary, kolem ní se mají vysadit stromy. Myslím, že obavy o zatížení přírodního území Milokoště jsou zbytečně nadnesené, protože plánovaná fotovoltaická elektrárna je v daleko větší vzdálenosti od obce než elektrárna v Uherském Ostrohu, která se nyní staví,“ kroutí hlavou.

Rozpaky vzbuzují také peníze, které Wlček veselským radním za změnu územního plánu nabídl.

Luža totiž nevěří, že by se třináct a půl milionu do Milokoště vůbec někdy dostalo.

Hanák naopak tvrdí, že pokud by zastupitelstvo dalo elektrárně zelenou, peníze do Milokoště doputují.

„Stávající zastupitelé to vidí tak, že pokud by měla být elektrárna postavená v milokošťském katastru, tak přísluší, aby peníze šly na nějakou akci v Milokošti. S tím, že definitivně se rozhodne až v rozpočtu,“ uzavřel starosta.