Dvacítka uživatelů zahrádek v Kapřiskách už začátkem dubna podala na hodonínský majetkoprávní odbor žádosti o přiměřené nájemné kvůli nízké bonitě půdy a o prodej užívaných pozemků. „Zahrady byly vytvořené svépomocí a za vlastní náklady samotnými uživateli na ploše skládky domovního odpadu s cílem využití pozemků pro zahrádkářskou výrobu," argumentují žadatelé s tím, že podle nich nejde stanovit stejnou cenu nájemného v části oblasti zahrad s původní ornou půdou a pro zahrady ležící na skládce domovního odpadu.

V územním plánu je ovšem uvedené místo v Kapřiskách charakterizované jako rezerva pro výrobu. „S ohledem na převažující průmyslový charakter celé jihozápadní části města a na nedostatek jiných ploch v majetku města doporučuje celá pracovní skupina pozemky v lokalitě Kapřiska neprodávat, ale řešit je dále formou pronájmu," navrhla zastupitelům vedoucí majetkoprávního odboru hodonínské radnice Eva Holá.

Podle zastupitelky za ODS Aleny Venhodové existují pro tento postup strategické důvody z hlediska rozvoje města a zaměstnanosti. „Pokud bychom to teď v dobré vůli prodali, tak bychom mohli za dva či pět let zjistit, že pozemky budeme muset zase složitě vykupovat. Někdo nebude chtít a pak třeba kvůli tomu tady nebude investor," doplnila ji stranická kolegyně Milana Grauová.

Opoziční zastupitel Vítězslav Krabička ze Změny si naopak myslí, že lze prodat alespoň pětadvacet metrů široký pás, jehož prodej podle něj nijak nezasáhne do rozvoje města ani budoucí zaměstnanosti. „Nyní se nacházíme v průběhu schvalování nového územního plánu. Je otázka, jestli tento pruh bude hrát nějakou roli. Nikde není psané, že jak bude po schválení územní plán, že se o prodeji v této lokalitě nemůže opět jednat," vysvětlila Venhodová. Nakonec ale zastupitelé otázku Kapřisek z programu posledního zasedání stáhli.

U zahrádkářské kolonie Mutěnka je jiný problém: cena. Rada tam totiž deklarovala, že chce prodat pozemky za cenu stanovenou podle znaleckého posudku. „Po deklaraci by se teprve začaly vyhotovovat geometrické plány. Každá jednotlivá smlouva by byla předkládaná zastupitelstvu k odsouhlasení," uvedla Holá. Zahrádkářům se to ale nelíbí.

„Dlouhá léta jsme platili nájem za půdu, kterou jsme si sami navozili, a teď máme platit třiadvacet korun za metr čtvereční?" ptal s nevolí v dopise citovaném ústy sociálně demokratického zastupitele Jiřího Mráky jeden ze zahrádkářů.

Starosta Igor Taptič poukázal na to, že se prodej vůbec nemusí uskutečnit. „Je to také volba toho, kdo kupuje," oponoval starosta za Nezávislé, kterého v tomto podpořila i Venhodová. Zastupitelé za Změnu pak navrhovali, aby pozemky město lidem darovalo. To ale neprošlo. Naopak většina zastupitelů schválila deklaraci prodeje metru čtverečního pozemků za třiadvacet korun.