Musí totiž příslušnému pracovišti Agentury pro zemědělství a venkov ohlásit umístění objektů, které slouží k chovu evidovaných zvířat. Mají na to devadesát dnů.

„Teprve se k registraci chystám. Myslím, že je to spíš bič na zemědělce. Je čím dál tím víc nařízení a míň peněz,“ postěžoval si chovatel krav Miroslav Kadlček z Horního Němčí. Jeho slova potvrzují i další zemědělci.

Pro hospodářství evidovaná po 1. říjnu se lhůta ohlášení mění na patnáct dnů. „Tato povinnost se vztahuje na všechna hospodářství s chovem turů, koní a oslů a jejich kříženců, prasat, ovcí, koz, běžců, zvěře ve farmovém chovu, drůbeže, plemenných a neplemenných ryb,“ informovala Dagmar Gracová z Agentury pro zemědělství a venkov.

Pokud zemědělec objekt nenahlásí, vystavuje se pokutě až do výše deseti tisíc korun.