Málo se ví, že deratizace kanalizace probíhá sezónně, přičemž končí v listopadu.

Konkrétně v Brně bojují s potkany specializované firmy, které si pro tento účel najímá společnost Brněnské vodárny a kanalizace.

Deratizace se provádí periodicky a plošně po jednotlivých kanalizačních povodích. Těch je devatenáct a v průběhu roku dochází k ničení škůdců vždy dvakrát, a to pokládkou nebo zavěšením nástrah do kanalizačních šachet.

Ilustrační fotografie.
Čtenářská poradna: Z čeho se skládá vodné a stočné?

Celkově se jich spotřebuje asi pět tun.

Brněnské vodárny a kanalizace vynaloží na tento účel ročně 1,3 mil. korun. Díky tomu se stav potkanů v brněnské kanalizaci nezvyšuje. Roli hraje i četnost přívalových dešťů, po kterých zvířata hynou v důsledku utonutí. Kromě toho je důležitá také deratizace veřejných prostranství a sklepních prostor domů, kterou majitelům objektů ukládá zákon o ochraně veřejného zdraví.

Navíc však může k větší hygieně přispět i každý z nás – kanalizaci zbytečně nezatěžujme a potkaní populaci nepodporujme splachováním zbytků jídla.