„Kromě nedbalosti při kouření se nepodařilo zcela vyloučit možnost samovznícení zbytků munice ze sousední střelnice. Zbytky nalezené munice dosud zkoumají experti kriminalistického ústavu Policie ČR. Samovznícení munice ale vyšetřovatelé považují za málo pravděpodobné," uvedl další možnost mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Haid.

Šetření podle něj zcela nevyloučilo ani technickou závadu na lesním traktoru používaném ke svozu dřeva po těžbě, nebo technickou závadu na některém z několika aut, která projížděla po lesní cestě u dolní paseky, kde bylo ohnisko požáru. Za velmi málo pravděpodobné vyšetřovatelé považují úmyslné zapálení.

Požár oblasti zvané Moravská Sahara, který se z hořící trávy na pasece rozšířil na okolní porost, zasáhl celkem více než sto šedesát hektarů lesa. Šlo o největší lesní požár v ČR za posledních patnáct let. Celková škoda byla vyčíslena na téměř třicet milionů korun. Dalších přibližně patnáct milionů bude stát obnova lesa.