Jakmile to bude možné, do míst chce vyrazit i ornitolog České ornitologické společnosti Karel Šimáček. Podle něj budou odborníci na ptactvo počítat největší ztráty u lindušky lesní, budníčků či pěnic, což jsou pěvci. Tyto druhy ptáků hnízdí na zemi. „Co se týká korun, které byly také často zasaženy, tak v nich hnízdí zase dravci. Počítám, že zjistíme úhyn káňat. Je ale také možné, že zasaženy mohou být i hnízdiště čápa černého. V lokalitě totiž mohou být až dvě hnízda. Vše ukáže až průzkum, z leteckých záběrů, které jsem již viděl, mohu pouze odhadovat," uvedl Šimáček s tím, že v místech hnízdí také skřivan lesní a lelek lesní.