Podpora handicapovaným, dary nemocnicím, sponzorské dary sportovcům nebo vysázený větrolam. To je jen krátký výčet dobročinných aktivit, jimiž se v poslední době zabývali členové vedení firmy Plus.

„Navzdory současné složité situaci a snad ještě o to více nesmíme zapomínat ani na ty, kteří naši pomoc potřebují,“ vysvětlil Josef Anovčín, výkonný ředitel stavební firmy Plus, když se tato společnost v únoru zapojila do pomoci s rekonstrukcí a přestavbou bezbariérové koupelny pro handicapovaného uživatele pečovatelských a ošetřovatelských služeb Charity Kyjov.

Penzion Albrechtova vyhlídka provozují manželé Michalkovi. Dříve v budově sídlila škola.
Hledali únik z města. Bývalou školu proměnili v penzion s krásnou vyhlídkou

Díky základům firmy Plus, položeným otcem Jozefem Anovčínem, se pod současným vedením synů Josefa a Václava společnost stále rozrůstá a vzkvétá. „Jsme především lidé a snažíme se pomáhat. Sponzorujeme velkou řadu sportovních klubů a oddílů, přispíváme neziskovým organizacím či podporujeme folklór v našem regionu,“ doplnil při předávání darů nemocnici v Hodoníně Václav Anovčín, vedoucí oddělení dopravy.

Ochrana životního prostředí je prioritou

Letos v březnu přiložili ruku k dílu všichni členové vedení společnosti při mimořádné pracovní směně. Hlavním úkolem tentokrát nebyla stavba, ale výsadba stromů podél areálu firmy, na velmi exponovaném vjezdu do města.

Už loni se firma angažovala v oblasti pracovního a životního prostředí tím, že upravila skládky sutí a recyklátů a zbudovala nové oplocení. Současně byl také vykácen přestárlý nebezpečný větrolam podél areálu, včetně náletových dřevin.

Marcela a Martin Šafářovi před svým Včelařstvím Ježov.
Žihadlo je poklad, říká ježovský včelař Martin Šafář

„Rozhodli jsme se obnovit větrolam novou výsadbou. V rámci brigády jsme vysázeli více než dvacet červených dubů, které přirozeně dotvoří okolí areálu. Vysázením větrolamu naše práce zdaleka nekončí. Určitě budeme v programu ochrany životního

prostředí i nadále pokračovat. K naší filozofii společenské odpovědnosti patří i zvelebování míst, kde pracujeme,“ uzavřel Josef Anovčín, výkonný ředitel