Předchozí
1 z 5
Další

Se svým projektem zkouší také podnikat. Vysoké učení technické v Brně proudnici ochránilo užitným vzorem a student se školou uzavřel licenční smlouvu. Zatím nechal vyrobit několik desítek kusů proudnic a nabízí je hasičům. „Na uživení to zatím není. Ale je to pro mě začátek a obrovská škola. Navíc super pocit navrhnout něco vlastního, co v praxi funguje a slouží. V budoucnu bych chtěl dělat sám na sebe a být nezávislý. Odpovídat za svoje výsledky,“ říká mladík.

Student z Bořitova Filip Páral navrhl unikátní proudnici pro požární sport.Zdroj: PAVEL KUPKA

Jako téma bakalářské práce si vybral oblast mimo svůj obor automobilového a dopravního inženýrství. Srovnání proudnic pro požární sport. „Když jsem se ve druhém ročníku rozhlížel po tématu bakalářské práce, žádné téma spjaté s auty mě nezaujalo. Tak jsem si říkal, že spojím příjemné s užitečným a zkusím zanalyzovat, která proudnice na trhu je nejlepší,“ vysvětluje.

Student z Bořitova Filip Páral navrhl unikátní proudnici pro požární sport.Zdroj: PAVEL KUPKA

Zjistil, že žádná není ideální a má nedostatky. Nad rámec práce proto navrhl vlastní řešení, které kombinuje přednosti ostatních typů proudnic. „Mám rád výzvy. Největší motivací pro mě je, když mi někdo řekne, že něco nejde. Prostě jsem se do toho zabral a chtěl to dotáhnout do konce. Bylo to hodně náročné a vyzkoušel jsem si všechno možné. Od vývoje, přes návrh konstrukce, shánění dodavatelů, až po marketing a tvorbu webu. A také jednání se zákazníky,“ říká Páral.

Student z Bořitova Filip Páral navrhl unikátní proudnici pro požární sport.Zdroj: PAVEL KUPKA

Využil vlastní zkušenosti přímo z terénu. S týmem bořitovských hasičů totiž soutěží v požárním sportu, kde je požární útok královskou disciplínou. Jako jeden ze dvou proudařů má za úkol proudem vody srazit terč. O úspěchu mimo jiné rozhoduje také proudnice, která je nasazená na konci požární hadice.

Student z Bořitova Filip Páral navrhl unikátní proudnici pro požární sport.Zdroj: PAVEL KUPKA

Při vývoji musel Páral skloubit dva zásadní parametry. Usměrnění proudu vody a tlakový spád. Kompaktní proud je důležitý pro to, aby se dalo na terč lépe mířit. „Když se totiž rozšíří na tvar kužele, zakrývá tryskající voda proudaři výhled. Tlakový spád si lze zase představit jako zpětný ráz při střelbě z pistole. Má jej opět na svědomí voda. Dorazí do proudnice, která se na konci zužuje na méně než třetinu vstupního průměru, což způsobí prudké trhnutí,“ přibližuje Páral.

Student z Bořitova Filip Páral navrhl unikátní proudnici pro požární sport.Zdroj: PAVEL KUPKA

Vlastní proudnici navíc doplnil o protiskluzovou úpravu povrchu a vyvážil ji, aby se s ní sportovcům lépe běhalo. Z původního oboru automobilového a dopravního inženýrství přešel na obor fluidního inženýrství, který se zabývá prouděním tekutin. „Jako další projekt chci zkusit navrhnout nový typ čerpadla s využitím pro požární sport,“ dodává student čtvrtého ročníku na Vysokém učení technickém v Brně.

Student z Bořitova Filip Páral navrhl unikátní proudnici pro požární sport.Zdroj: PAVEL KUPKA