První důležitou činností je bezpečné zajištění místa nehody. Při pohybu na komunikaci musíme eliminovat další nebezpečí zajištěním místa nehody. Stane-li se nehoda na dálnici nebo rychlostní silnici, odstavíme své vozidlo vždy za nehodou ve směru naší jízdy. Všechny členy vozu okamžitě pošleme mimo vozidlo za svodidla, co nejdále od cesty. Vůz opouštíme zásadně ve výstražné vestě a k autu po nehodě se vracíme taktéž za svodidly.

Stane-li se nehoda přímo nám, nezranění a schopní pohybu si navléknou výstražné vesty a na komunikaci se okamžitě snaží zajistit místo nehody. Ideální je zajištění místa alespoň výstražným trojúhelníkem v dostatečné vzdálenosti od nehody. Bohužel nebývá výjimkou, že při banální dopravní nehodě dojde k následné kolizi s fatálními následky právě z důvodu nezajištění místa nehody.

Dalším úkonem je zjištění počtu zraněných a jejich zdravotního stavu. V co nejkratším čase prohlédneme všechny pasažéry a zjistíme rozsah jejich zranění. Po tomto úkonu ihned voláme tísňovou linku 155 a operátorovi či operátorce sdělíme veškeré dostupné informace o nehodě. Důležitá je zejména co nejpřesnější lokalizace místa na dálnicích (číslo kilometru, ve kterém směru k nehodě došlo apod.).

V prvé řadě ošetříme zraněné s tepenným krvácením a stavy bezprostředně ohrožující život – u bezvědomých provedeme ihned uvolnění dýchacích cest. Všechny lehce zraněné či nezraněné situujeme na jednom místě a využíváme je k pomoci při péči o další zraněné. Zaklíněné osoby zásadně nevyprošťujeme, pokud nehrozí vnější nebezpečí (požár, sražení dalšími vozidly apod.), ale pouze udržujeme volné dýchací cesty.

Z vozidla se pokusíme vyprostit pouze osoby, které jsou v bezvědomí, nedýchají, a je tudíž nutné zahájit resuscitaci, kterou nelze provádět ve vozidle. Je-li zraněný v bezvědomí, musíme uvolnit dýchací cesty. Pokud zraněný po uvolnění dýchacích cest dýchá, z vozu jej nevyprošťujeme, ale do příjezdu složek IZS udržujeme volné dýchací cesty. Vzhledem k mechanismu úrazu je u dopravních nehod vždy riziko poranění páteře. Proto s postiženým zacházíme velice opatrně a vyvarujeme se zejména pohybům hlavy do strany. U nehod, při kterých došlo k aktivací airbagů, by se měli všichni, kteří byli vystřelením airbagu dotčeni, i když nemají zjevné známky zranění, podrobit kontrolnímu vyšetření k vyloučení možných poranění vnitřních orgánů.

Při pomoci u dopravních nehod musíme dbát dodržování bezpečnostních pravidel a nevystavovat se zbytečně vysokým rizikům. Při nehodě například nemuselo dojít k aktivaci airbagu a ten se může aktivovat až v momentě, kdy se skláníte ke zraněnému. Proto vždy jednejte velice opatrně a s rozvahou. Pokud si nejsme jisti, jak postupovat, okamžitě zavoláme na tísňovou linku 155 a operátorky nám budou do doby příjezdu týmu záchranné služby přesně radit jak postupovat.

BARBORA ZUCHOVÁ