Poranění končetin většinou nastávají vlivem působení vnějšího násilí. Míra závažnosti poranění končetin má širokou škálu – od drobných oděrek až po rozdrcení či amputace.

Jedním z typických zranění horních či dolních končetin bývá poranění kloubů a zlomeniny kostí. Zapamatujme si, že úrazy jakýchkoli kloubů a kostí na horní končetině ošetřujeme šátkovým závěsem. Postižený s poraněnými kostmi či klouby horní končetiny trpí silnými bolestmi a jakýkoli nežádoucí pohyb tuto bolest jen podporuje. Proto se vyvarujme jakékoli manipulace či z laického pohledu zcela zbytečného dlahování a provedeme raději důkladný závěs horní končetiny do trojcípého šátku či improvizujeme s pomocí oděvu apod. Při poranění horní končetiny si postižený svoji nezraněnou rukou zraněnou přidržuje. Závěs musíme proto raději více přitáhnout, aby postižený neměl tendenci si i přes zřízený závěs končetinu přizvedávat, ale naopak, aby měl možnost si končetinu do závěsu „pohodlně“ zavěsit.

Při poranění kostí či kloubů dolních končetin nemůžeme bohužel využít přednosti šátkového závěsu, ale s výhodou využíváme právě druhou, většinou nezraněnou dolní končetinu. K ní přiložíme poraněnou končetinu a svážeme šátky či obvazy obě nohy k sobě a navzájem si tak vytvoří dlahu.

Při poranění horních či dolních končetin je dobré zkontrolovat přítomnost tepu na periferii – u horních končetin na tepně na palcové straně zápěstí, u dolních končetin na tepně za vnitřním kotníkem. Pokud zde tep neucítíte, můžete předpokládat, že zlomená kost či kosti porušily cévy uvnitř končetiny.

V případě otevřených či zavřených zlomenin se zevním či vnitřním krvácením využijeme k zastavení krvácení okamžitě tlakové body (v podklíčkové jamce, pažní; tříselný, v podkolenní jamce). Poraněnou cévu u zevního krvácení signalizuje výtok krve, u poranění cév bez porušení kůže takzvaného vnitřního krvácení musíme sledovat zvětšující se objem končetiny. V případě krvácení můžeme ztratit velké množství krve – paže (až dva litry), předloktí (až jeden a půl litru), stehno (až dva a půl litru), holeň (až jeden litr). Při všech výše popsaných zraněních volejte tísňovou linku 155. Nesmíme zapomínat na protišoková opatření. Zlomeniny jsou závažná zranění a zejména v kombinaci s krvácením mohou pacienta ohrožovat rozvojem šokového stavu a s ním spojenými komplikacemi.

V příštím díle budeme problematikou úrazů pokračovat.

BARBORA ZUCHOVÁ