Podvodným krejčíkům se podařilo přesvědčit prostoduchého císaře nejmenované země o své schopnosti ušít mu nádherné, leč kouzelné šaty, které uvidí pouze chytří lidé, kdežto hlupákům bude tato výsada odepřena. Když se potom císař předváděl zástupům zvědavců coby nudista, zmanipulovaná veřejnost povinně jásala, aby neupadla do podezření z hlupáctví a jen manipulací nedotčené dítě bez obav zvolalo ono pověstné: císař je nahý!Pohádkář ovšem záměrně zamlčel pokračování tohoto příběhu. Na druhý den po oné politováníhodné události vydala císařská hradní kancelář komuniké, v němž veřejnosti na vědomost dává, že císařovy šaty byly opravdu pompézní, jenže část účastníků oslav s nízkým IQ se nechala strhnout výkřiky provokatérů z řad protimonarchistické opozice k nezodpovědné reakci a slavnostní akt tím zhanobila. Strůjce zmíněné provokace policie vypátrá a soud potrestá, do učebnic potom bude navždy zapsána pravda pravdoucí o kráse panovníkova oblečení.

Uvedené pokračování mě napadlo, když sdělovací prostředky přinesly neuvěřitelnou zprávu o výroku vrchního soudu, odmítajícího památný a přelomový Ceplův ortel o existenci justiční mafie a právu stínové ministryně spravedlnosti Benešové neomlouvat se za prohlášení, kterým tuto mafii označila a pojmenovala. Nikdo soudný v této zemi nepochybuje o realitě podivných praktik v české justici, ovlivňované z mocenských postů takřečeno na politickou objednávku. Jestli tímto způsobem propojenou a spolupracující skupinu politiků a rádoby nezávislých státních úředníků či soudců někdo nazve s nadsázkou mafií, jde jen o otázku vhodnosti výběru slov, avšak podstata věci zůstává nedotčena.

Cepl, podobně jako zmíněné dítě, neudělal nic jiného, než že vyslovil veřejně to, co ve společnosti stejně každý ví a nepotřebuje k tomu obsáhlý soudní spis důkazních materiálů. Prostořeký soudce si však na repríze procesu nesmlsne, byl mu odňat. Ať ale nový výsledek vyzní jakkoliv, stejně jen potvrdí Ceplův závěr, buď přímo souhlasem anebo nepřímo, pokud zrušením Ceplova původního rozsudku prokáže přítomnost a působení síly, schopné popírat věci zřejmé a obracet tím skutečné právo naruby. Staronový příběh obnažené moci, marně usilující svoji nestydatou nahotu překrýt virtuálním rouchem…

Autor: Stanislav Mikuš