V zastoupení manželů Kobzinkových, bytem Vnorovy, zasíláme reakci na článek „Chtěli vnoučata, ale naletěli“ ze dne 9. října 2007. Je pravdou, že se manželé Kobzinkovi a Doležalovi seznámili na inzerát a následně navázali přátelský vztah.

Další jejich tvrzení jsou však zcela křivá. Není pravdou, že by Kobzinkovi navrhli Doležalovým společné bydliště v jejich domě a zcela křivé je též tvrzení, že Doležalovi zapůjčili Kobzinkovým jakékoliv finanční prostředky. Manželé Kobzinkovi upřesňují též tvrzení, které se týká ukončení vzájemného vztahu.

Tento vztah byl ukončen výlučně ze strany manželů Doležalových a důvodem nebyly žádné finanční nesrovnalosti. Z důvodu, že se manželé Kobzinkovi cítí poškozeni na svých právech, uvažují o podání trestního oznámení vůči manželům Doležalovým pro podezření z trestného činu křivé výpovědi.