Zdědil jsem s bratrem dům na vesnici. Nechci, abychom ho vlastnili oba. Přináší to problémy s využíváním či opravami. Proto jsem uvažoval, že jeho polovinu odkoupím. Nedávno za mnou ale přišel s tím, že svou polovinu prodává nějakému sousedovi. To je dost nepříjemné. S cizím člověkem bych se dohadoval mnohem hůř. Mohu prodeji nějak zabránit?

Pokud bratr prodává svůj podíl, musí ho jako spoluvlastníku nejprve nabídnout k odprodeji vám. Máte „předkupní právo“. Bratr vám musí písemně podat nabídku k odkoupení podílu na nemovitosti. V případě zájmu musíte nemovitost vyplatit do dvou měsíců od podání nabídky. Za podíl musíte zaplatit cenu nabídnutou někým jiným (zde sousedem), není-li dohodnuto jinak. Ujednání, kterým prodá bratr polovinu sousedovi bez toho, aby vám ji nabídl, je relativně neplatné. To znamená, že se takové neplatnosti musíte jako dotčená osoba dovolat, a to do tří let.