Před patnácti lety jsem zdědil dům po rodičích a přestěhoval se. V domě je také krásný starý obraz. Nevím, jak k němu rodiče přišli. Minulý měsíc se u mne zastavil soused a prohlásil, že obraz je jeho. Rodičům ho prý pouze zapůjčil, když se před 30 lety stěhoval. Jeho tvrzení nemůže nikdo dosvědčit a já mu nevěřím. Čí je obraz?

Majitelem obrazu jste se velmi pravděpodobně stal získáním dědictví po rodičích. Pokud k tomu nedošlo, tak jste mohl vlastnictví nabýt vydržením. Pro platné vydržení jste musel mít obraz v držení nejméně po dobu tří let, musel jste zacházet s obrazem jako s vlastním a se zřetelem ke všem okolnostem, jste musel být v dobré víře, že obraz je váš. Všechny podmínky k vydržení jsou zřejmě splněny. Obraz je dle mého názoru váš, ale konečné slovo může mít soud v řízení o určení vlastnického práva.