Nicméně, zamířila jsem na veselské dětské Štěpy. Atmosféra mne „opila“ a chtěla jsem šikovnost dětí s podporou dospělých opěvovat jako voňavý kvítek. A tak jsem po neověřené informaci udělala z festivalu ten nejstarší. Chyba! Pak jsem jela na kole a uviděla velkou dřevěnou sochu a začala má spolupráce s obcí Blatnička. Jednou jsem ji „za to“ nechtěně šoupla mezi Horňáky. Chyba! Zajímají mne lidské příběhy, zvlášť různé staré věci zděděné z pátého kolena. A tak jsem se dostala do Malé Vrbky. Se zaujetím jsem poslouchala příběh o dědovi z Ameriky a pořízení prvního tkalcovského stavu. Poutavý příběh mne zase pohltil a stavu jsem dala nálepku „made in USA“. Jenže je český. Chyba! Ptáte se, co s tím budu dělat? Snažím se své nechtěné chybování napravit. Začínám upřímnou omluvou. Dovolte mi říct : Promiňte, chybuji.