Vystihuje životní postoj lidí, kteří mají rádi zábavu. S počtem obrácených pohárků se ale situace trošku mění. Ženy většinou ze sklepů mizí jako první, zpěv se často mění v hulákání a po víně mnohdy lidem ztěžknou nohy i jazyk. Sklepy ale k Moravě patří a mnohdy ukrývají vybrané dobrůtky, jejich dávkování si musí každý naordinovat sám. Někdo si připíjí slovy na zdraví jiný do mrtva. Je škoda použít kvalitní víno jako nástroj zapomnění.