Soudě aspoň podle množství cizích jazyků, které bylo možné ve městě slyšet. Nebyly to jenom světové jazyky, ale i české dialekty našich západních sousedů. Čechy mám rád. Je zajímavé, že Čech na Moravě ztratí svůj dialekt až na dřevěném polštáři. Moravák v Čechách o něj přichází po čtrnáctidenní brigádě.