Po nějaké době jsem se s ní setkala osobně a žasla jsem nad její mimořádnou schopností rozpoznat lidi. Téměř neomylně rozeznávala lidi podle hlasu, vůně, podání ruky či způsobu chůze. Asi je pravda, že pokud člověk některý smysl ztratí, využívá o to více všechny zbylé. Smekám před všemi, kteří dokázali ze svého handicapu udělat přednost.